|

|

Marianne Heikkilän vetämä Digi arkeen -neuvottelukunta ehdottaa toimenpiteitä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi digitaalisissa palveluissa

Valtiovarainministeriön asettama Digi arkeen -neuvottelukunta ehdottaa toimenpiteitä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi digitaalisissa palveluissa. Neuvottelukunta on laatinut pyöreän pöydän keskustelujen pohjalta raportin, jossa on yhdeksän toimenpidettä, joiden avulla ymmärrys perus- ja ihmisoikeuksista parantuisi niin yksilöiden, yritysten kuin yhteiskunnankin tasolla.

– On katsottava peiliin ja todettava, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat puutteellisesti kansallisissa ja globaaleissa digitaalisissa palveluissa. Neuvottelukuntamme on tehnyt pitkäkestoista vaikuttamistyötä ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tunnistaakseen kehittämistä vaativat rakenteelliset, toiminnalliset ja lainsäädännölliset esteet digioikeuksien täysimääräiselle toteutumiselle, sanoo Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtaja, Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

Lue valtiovarainministeriön tiedote kokonaisuudessaan täältä.