|

|

Martat.fi:n keskustelupalsta sulkeutuu 1.12. alkaen

Martat.fi sivustoa uudistetaan ja keskustelupalsta nykyisessä muodossa lakkautetaan. Sivuston kehittämisessä nostetaan esille entistä laaja-alaisemmin ja monikanavaisesti marttojen sisältöjä uuden alustan ja sosiaalisen median kanavien kautta. Marttakoulu, Martanpuoti ja ruokareseptit sekä monialainen järjestötoiminta nostetaan esille sivuston ja sosiaalisen median kanavissa entistä helpommin löydettäviksi. Vanha keskustelupalsta suljetaan 1.12. alkaen.

Yhä enenevässä määrin keskustelut marttoja koskettavista ja kiinnostavista sisällöistä ovat viime vuosina siirtyneet sosiaalisen median kanaviin, joissa Marttaliiton lisäksi myös marttapiirit ja marttayhdistykset sekä martoille tärkeät sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana. Näillä kanavilla käydään myös entistä aktiivisemmin keskusteluja marttoja kiinnostavista sisällöistä, sekä esitetään kysymyksiä Marttaliiton kotitalousneuvonnalle ja muulle henkilöstölle.

Päätöksellä halutaan myös suunnata rajalliset ylläpidon ja neuvonnan resurssit aiempaa paremmin kanaville, joita martat eniten käyttävät. Martat tarjoavat kotitalousneuvontaa nykyisin sosiaalisen median kanavien lisäksi myös Kysy martalta -chatin ja sähköpostin sekä edelleen erittäin suositun neuvontapuhelimen kautta. Vuorovaikutteisuutta on verkkosivu-uudistuksessa pyritty kasvattamaan muun muassa lisäämällä kommentointimahdollisuus kaikkiin martat.fi:n resepteihin ja blogikirjoituksiin.

Martat.fi kiittää kaikkia palstan keskusteluihin vuosien varrella osallistuneita. Keskusteluja marttasisällöistä voi jatkaa edellä mainituissa kanavissa.