|

|

Martat mukana haastamassa sote-valmistelijoita vastaamaan huolenaiheisiin

Martat yhdessä monen muun kansalaisjärjestön tavoin on huolissaan sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista kansalaisten palveluiden saantiin. Kuluttajaparlamentin SOTE-seminaarissa 31.5.2017 foorumin järjestöt haastoivat sote-uudistuksen valmistelijoita keskustelemaan ja vastaamaan uudistusta koskeviin kiperiin kysymyksiin. Erityisesti järjestöjä puhutti uudistuvan palvelujärjestelmän asiakasmaksut, palveluohjaus, kuluttajansuoja sekä palveluiden esteettömyys ja yhdenvertainen saatavuus.

Seminaariin osallistui uudistuksen eri valmisteluryhmistä projektijohtaja Tuomas Pöysti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Markku Pekurinen, professori Pentti Arajärvi sekä entinen Eksoten Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja, nykyinen sote-konsultti Timo Salmisaari.

Kuluttajansuoja puutteellinen nykyisissä lakiesityksissä

Järjestöt halusivat kiinnittää sote-valmistelijoiden huomion kuluttajien aseman turvaamiseen uudessa palvelujärjestelmässä. Uudistuksen myötä julkisten ja yksityisten palveluiden raja hämärtyy entisestään. Nykyisissä lakiesityksissä ei ole kuitenkaan säädetty asiakaslähtöisestä kuluttajaoikeudellisesta suojasta. Järjestöjen mukaan valinnanvapauden piiriin tuleviin ja muihin sote-palveluihin tulee soveltaa kuluttajansuojan periaatteita riippumatta siitä tuottaako palvelut julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottaja.

Asiakasmaksujen korotukset uhka erityisesti pienituloisten terveydenhoidolle

Suomessa asiakasmaksut ovat jo nyt pohjoismaisesti verrattuna korkeat, ja uudistuksen myötä paine asiakasmaksujen korotuksiin väistämättä kasvaa. Kuluttajaparlamentin järjestöistä moni edustaa ikääntyneitä, pitkäaikaissairaita tai vammaisia, joista monet ovat myös pienituloisia. Siksi yksi merkittävä huoli uudistuksessa on sote-palveluiden asiakasmaksujen mahdolliset korotukset

Löytääkö asiakas tarvitsemansa palvelun luo?

Palveluohjaus on jatkossa avainasemassa erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on runsaasti erilaisia palvelutarpeita, mutta heikentynyt kyky itse edistää omia oikeuksiaan sekä tehdä omaa valinnanvapautta koskevia ratkaisuja.

On vielä epäselvää, kuinka uudistuvassa palvelujärjestelmässä ohjaus ja palveluneuvonta tullaan toteuttamaan tai miten turvataan paljon tukea ja palveluita tarvitsevien henkilöiden kohdalla tosiallisen neuvonnan ja ohjauksen saatavuus, jotta he osaavat ja pystyvät tekemään valintoja ”kuluttajana”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling

Kysymykset ja huolenaiheet luovutettiin SOTE-seminaarissa projektijohtaja Tuomas Pöystille. Järjestöt jäävät odottamaan valmistelijoiden kirjallisia vastineita kaikkiin kysymyksiin.

Kysymysten kokoamiseen osallistuivat seuraavat Kuluttajaparlamentin järjestöt:
ADHD-Liitto
Mielenterveyden keskusliitto
A-klinikkasäätiö
Nuorisoasuntoliitto
Allergia- ja Astmaliitto
Näkövammaisten liitto
Autismi- ja Aspergerliitto
Perhehoitoliitto
Crohn ja Colitis
Sininauhaliitto
Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Suomen Kilpirauhasliitto
Eläkeliitto
Suomen Monikkoperheet
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL
Suomen nuoret lesket
Finnilco
Suomen Potilasliitto
Hengitysliitto
Suomen Reumaliitto
Invalidiliitto
Suomen Selkäliitto
Irti Huumeista
Suomen Setlementtiliitto
Kehitysvammaliitto
Takuusäätiö
Keliakialiitto
Vailla vakinaista asuntoa
Kotien Puolesta Keskusliitto
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Kuuloliitto
Vates-säätiö
Kuurojen Liitto
Väestöliitto
Marttaliitto
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Kuluttajaparlamentissa kymmenet järjestöt
tekevät vuosittain yhteisiä kannanottoja aiheista, jotka ovat osallistuvien järjestöjen sekä kuluttajien kannalta merkittäviä. Toiminnan tarkoituksena on saada poliittiset päättäjät tietoisiksi keskeisten järjestöjen näkemyksistä ja kannoista poliittisiin kysymyksiin sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri osa-alueilla.

Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti

Lisätietoja Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling, puh. 040 556 6421, juha.beurling@kuluttajaliitto.fi