|

|

Martat tiiviisti mukana paikallisessa jäteneuvonnassa

Pirkanmaan Martat ja sen marttayhdistykset ovat olleet mukana kehittämässä alueensa
jäteneuvontaa Marttaverkoston luominen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella –hankkeessa.

Hanke oli Pirkanmaan Martat ry:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteinen kehityshanke, jonka
tavoitteena oli monipuolistaa jäteneuvontatarjontaa etenkin haja-asutusalueella, luoda toimiva ja
aktiivinen marttayhteistyö Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella, levittää ajankohtaista tietoa
sekä päästä alueellisesti lähemmäksi jätehuollon asiakkaita.

Kohderyhmänä hankkeessa olivat etenkin haja-asutusalueella asuvat ihmiset sekä taajama-alueella
asuvat omakotitaloasujat. Tietoiskuilla pyrittiin tavoittamaan myös kerrostaloasujat. Hankkeen
toimiaika on 1.8.2016-31.12.2017.

Hankkeessa marttayhdistykset ketjukoulutettiin jakamaan tietoa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
ajankohtaisiksi katsomista aiheista. Aiheita kerrottiin tietoiskujen avulla. Tietoiskuja pitivät myös
Pirkanmaan Martat ry:n asiantuntijat omissa tilaisuuksissaan. Tietoiskuja pidettiin hankkeen
aikana 15 paikkakunnalla yhteensä 369 kertaa ja 4910 kuulijalle.

Hankkeessa järjestettiin yhteensä 16 jäteneuvontatilaisuutta neljällä eri paikkakunnalla (Ruovesi,
Ylöjärvi, Juupajoki ja Ikaalinen). Jäteneuvontatilaisuuksissa kerrottiin ajankohtaisista aiheista,
saatiin tietoa haja-asutusalueiden jätehuollon tilanteesta sekä tutustutettiin asiakkaita jätehuollon
erilaisiin palveluihin kuten Repe & Romu-keräykseen, jäteasemiin ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
uuteen sähköiseen palveluun. Jäteneuvontatilaisuuksiin osallistui yhteensä 1336 kävijää.
Hankkeessa saatiin paikallista tietoa asiakkaiden tarpeista, jätehuollon toimivuudesta sekä
asiakkaiden kehitysajatuksia paikkakunnan jätehuoltoon. Lisäksi saatiin uusia käytännön
toimintamalleja asiakkaiden kohtaamiseen ja tavoitettavuuteen.

Parhaiten asiakkaat tavoitettiin tuomalla jäteneuvontaa jätehuollon paikallisten palveluiden
yhteyteen kuten Repe & Romu-kierroksen yhteyteen ja jäteasemille. Myös yksittäiset, selkeän
toiminnallisen aiheen sisältävät tapahtumat kiinnostavat. Lyhyet tietoiskut puolestaan toimivat
hyvin erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Marttayhdistykset sitoutuivat hyvin toimintaan ja kokivat, että jäteneuvonta sopii mainiosti
järjestön ideologiaan ja toimintastrategiaan. Hankkeessa onnistuttiinkin erinomaisesti
tavoittamaan eri elämänvaiheissa olevia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakkaita sekä
synnyttämään keskustelua paikkakunnan/taloyhtiön/asuinalueen jäteasioista. Asiakkaita päästiin
kohtaamaan kasvotusten, jolloin saatiin tietoa ruohonjuuritasolta lähtien. Tiedon levittäminen
puolueettomana ja luotettavana pidetyn järjestön välittämänä koettiin uskottavana, ihmisläheisenä
ja käytännönläheisenä.

Hankkeessa syntynyttä toimintaa jatketaan vuonna 2018 tietoiskuin ja tapahtumin. Tietoiskuja
pidetään uusista ajankohtaisista aiheista ja tapahtumiin otetaan mukaan useampi paikkakunta.

Lisätietoja toiminnasta: Pirkanmaan Martat ry, Heidi Ovaska heidi.ovaska@martat.fi p. 050 3718913