|

|

Martoille vuoden 2014 kansanterveyspalkinto

Terveyden avaimet ovat ravinnossa. Vuoden 2014 Kansanterveyspalkinto myönnettiin Marttaliitolle sekä Kotitalousopettajien liitolle. Martat ovat edistäneet pitkäjänteisesti suomalaisten terveellisiä ruokatottumuksia. Ravitsemus on avainasemassa, kun Suomi pyrkii Maailman terveysjärjestön (WHO) asettamaan tavoitteeseen vähentää kuolleisuutta kroonisiin tauteihin.

WHO on asettanut tavoitteen, että alle 70-vuotiaiden kuolleisuus sydäntauteihin, aivohalvauksiin, syöpiin, keuhkoahtaumatautiin ja diabetekseen vähenee jäsenmaissa neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä. Kroonisia sairauksia voidaan tehokkaasti ehkäistä muuttamalla elintapoja ja riskitekijöitä. Samat riskitekijät vaikuttavat yhtä aikaa useisiin ryhmän sairauksiin. Terveellinen ravinto, riittävä liikunta ja painonhallinta suojaavat kaikilta kroonisilta sairauksilta.                                  

Kansanterveyspalkinto annetaan tänä vuonna kotitalousalan neuvontajärjestöille, jotka ovat uraauurtavasti edistäneet suomalaisten terveellisiä elintapoja. Sekä Marttaliitto että Kotitalousopettajien liitto ovat jo vuosikymmeniä tukeneet toiminnallaan suomalaista ravitsemuspolitiikkaa ja jalkauttaneet ajankohtaisia ravitsemussuosituksia ja ohjeita. 

Martat on yli satavuotias kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Marttaliitto tavoittaa jäsenistönsä kautta suuren joukon kansalaisia ja on näin pystynyt viemään väestölle viestiä terveellisestä ravitsemuksesta koko toimintansa ajan.

”Kotitalousneuvonta terveelliseen ravitsemukseen ja elintapoihin liittyvissä kysymyksissä on ollut aina marttojen neuvonnan ydintä. Tavoitamme vuosittain yli 141 000 kansalaista neuvontamme avulla ja vaikutamme merkittävästi osaltamme kansanterveyden edistämiseen”, toteaa kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä Marttaliitosta.

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansanterveyspalkinto on merkittävä tunnustus 16 marttapiirimme ja kotitalousneuvojiemme vuosikymmeniä tekemälle työlle, jolle on olemassa nyky-yhteiskunnassa suuri tilaus. Palkinto vahvistaa neuvojiamme tekemään edelleen terveellisen ravinnon, liikunnan, painonhallinnan ja elintapojen muuttamiseen kohdistuvaa neuvontaa, jotta kansalaiset voisivat paremmin”, sanoo toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä Marttaliitosta.

Lisätietoja:

Marttaliitto ry
Kaisa Härmälä, kehittämispäällikkö
puh. 050 511 8007
s.posti: kaisa.harmala@martat.fi

Marianne Heikkilä, toiminnanjohtaja
puh. 050 375 1195
s.posti: marianne.heikkila@martat.fi


Keskustelua Twitterissä aihetunnisteella #ktpäivä


Marttaliitto ry

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö antaa jäsenilleen taitoja ja valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Marttaliitto suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa. Marttaliittoon kuuluu 16 piiriä, joissa kotitalous- ja puutarhaneuvonnan ammattilaiset järjestävät opetusta ja kursseja. Marttayhdistyksiä on 1300 ja niissä lähes 47 000 jäsentä. Yhdistykset kokoontuvat marttailtoihin kotitalouskurssien, kädentaitojen, luentojen ja opiskelun merkeissä. Vuonna 2014 vietetään Marttojen 115 juhlavuotta työn merkeissä. https://www.martat.fi