|

|

Marttaliiton kannanotto: Elinikäinen oppiminen on yhteinen asia – kansalaisjärjestöt otettava mukaan rakentamaan koulutusjärjestelmän palvelukokonaisuutta

Marttaliiton kannanotto 8.6.2018

Martat pitävät kaikkien etuna ja välttämättömänä, että kansalaisjärjestöt ja niiden osaaminen otetaan vahvemmin mukaan rakentamaan koulutusjärjestelmän uutta palvelukokonaisuutta ja että kolmannen sektorin tarjoama koulutus tunnistetaan myös julkisen rahoituksen taholta.

Mahdollisuus oppia itselleen sopivalla tavalla läpi elämän on jokaisen oikeus ja nykyään jopa välttämättömyys. Kansalaisjärjestöt tavoittavat laajan joukon eri elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa olevia ihmisiä, joille tarjoutuu aktivoivan toiminnan ohella mahdollisuus oppia joustavasti matalalla kynnyksellä. Järjestöjen on helpompi tavoittaa myös niitä, joita virallinen koulutusjärjestelmä ei tavoita. Lisäksi järjestötoiminta tuottaa osaamista, josta hyötyy myös työelämä. Kansalaisjärjestöjen opintotoiminnasta hyötyy koko yhteiskunta.

Itsensä kehittäminen läpi elämän edistää aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta, työllisyyttä ja ehkäisee sosiaalista syrjintää. Kaikki tarvitsevat arjen ja yhteiskunnan uusiutuvia perustaitoja ikään, koulutustaustaan tai työmarkkina-asemaan katsomatta. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa jokainen tarvitsee oman osaamisen päivittämistä. Erityinen ehto tämä on digitaalisessa tietoyhteiskunnassa pärjäämiselle.

Oppimista tapahtuu yhä enenevässä määrin virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, työssä, harrastuksissa, vapaaehtoistoiminnassa sekä itseopiskellen. On tärkeää tehdä järjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa hankittu osaaminen tunnetuksi ja kehittää menettelytapoja, joilla kansalaisjärjestöjen tarjoama opintotoiminta voidaan liittää osaksi virallista koulutusjärjestelmää.

Työelämän murros, digitalisaatio, eriarvoistuminen ja monikulttuurisuuden kasvu sekä globalisaatio haastavat oppilaitokset, työelämän ja kolmannen sektorin rakentamaan tulevaisuuden koulutuskenttää yhteistyössä.

Mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen on tasa-arvoisempaa, kun sen järjestämiseen osallistuvat myös kansalaisjärjestöt

Martat on 119-vuotias kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Valtakunnalliseen keskusjärjestö Marttaliittoon kuuluu 14 alueellista piiriä, joissa kotitalous- ja puutarha-asiantuntijat neuvovat ja kouluttavat. Paikallisia marttayhdistyksiä ja toimintaryhmiä on 1175 ja niissä 45 000 jäsentä.

Marttojen neuvonta, koulutus ja opintotoiminta tavoitti vuonna 2017 henkilökohtaisesti 104 800 henkilöä. Heistä erityisryhmille kohdennettuun neuvontaan osallistui 14 100 henkilöä. Kohdennetun neuvonnan asiakkaita ovat mm. työpajanuoret, rikosseuraamusasiakkaat, tukea tarvitsevat lapsiperheet sekä maahanmuuttajat. Marttojen opintotoiminnassa voi hankkia myös osaamispisteitä.

Verkkosivuilla käy 8 miljoonaa tiedon etsijää vuodessa ja somekanavilla on 123 000 seuraajaa. Järjestössä on viime vuosina kehitetty vapaaehtoisten koulutusta ja se näkyy toimintaan osallistujien määrän kasvuna. Vapaaehtoiset toimijat järjestivät 2017 yhteensä 29 790 tapahtumaa, joihin osallistui 1 083 230 henkilöä. Vapaaehtoistunteja kertyi yli puoli miljoonaa.


Lisätietoja