|

|

Marttaliiton tilikauden 2010 tulos tappiollinen

Marttaliitto ry:n tilikauden 2010 tulos ennen rahastosiirtoja oli n. 12,2 m€ tappiollinen. Marttaliitto-konsernin vastaava tulos oli tappiollinen 14,6 m€. Liiton taseen arvo oli 35,2 m€ ja konsernin taseen arvo 52,6 m€.

Marttaliitto-konserniin kuuluvat Marttaliitto ry sekä sen kokonaan omistamat yhtiöt Marttaliiton Palvelut Oy ja Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Lapinlahdenkatu 3. Lisäksi konserniin kuuluu Eduard Polonin Säätiö.

Poikkeuksellinen tulos johtuu pääosin kahdesta seikasta. Marttaliiton omistaman toimitalokiinteistön kirjanpitoarvoa alennettiin 8,8 m€. Lisäksi liiton ja Eduard Polonin säätiön seuraaviin vuosiin kohdistuvat avustusvastuut ja muut sitoumukset kirjattiin aikaisemmista vuosista poiketen kuluksi. Näiden vastuukirjausten vaikutus oli yhteensä 5,3 m€.

LISÄTIEDOT:

Reijo Petrell

Hallinto- ja talousjohtaja

010 838 5515

reijo.petrell@martat.fi

Marianne Heikkilä

Toiminnanjohtaja

010 838 5532

marianne.heikkila@martat.fi

MARTTALIITTO RY

Marttaliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Järjestö antaa jäsenilleen valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

www.martat.fi