|

|

Marttaliiton vuosikertomus 2014

Vuoden aikana Marttoihin liittyi 5 500 uutta jäsentä. Nyt meitä marttoja on 48 000. Kiitämmekin sinua siitä, että olet mukana – martta ei ole koskaan yksin.

Vuonna 2014 marttajärjestö täytti 115 vuotta. Teemakausi Martoissa on arjen mahdollisuus alkoi, ja tällä teemalla toimimme vuoteen 2016 asti. Samoin alkoi jäsenhankintakampanjamme, jonka tunnus on Elämä on parasta itse tehtynä. Vuoden aikana järjestöömme liittyi 5 500 uutta jäsentä. Nyt meitä marttoja on 48 0000. Kiitos, että olet mukana!

Marttojen juhlavuoden päätapahtuma oli Pohjoismaiden Naisliiton kesäkonferenssi Rovaniemellä. Teemana oli Rajaton pohjoinen nainen, ja järjestelyistä vastasivat Lapin Martat ja Marttaliitto yhdessä. Tilaisuuden suojelija oli tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjemme kanssa annoimme kannanoton, jossa todettiin, että naisjärjestöt on otettava mukaan yhteiskunnallisiin päätöksentekoprosesseihin jo suunnitteluvaiheessa.

Teimme aluevaltauksen osallistumalla ensimmäistä kertaa Porin SuomiAreenaan. Satakunnan Martat järjesti asiantuntijapaneelin Tairak sää arjen. Presidentti Tarja Halonen toi tervehdyksensä tapahtumaan, joka pureutui arjen hallintaan ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Panelistien viesti oli, että uusavuttomuutta torjutaan käden taitoja oppimalla. Käytännön taitoja päästiin Porissa kokeilemaan nuorten työpajoissa.

Vuonna 2014 tavoitettiin kotitalousneuvonnalla lähes 140 000 kansalaista. Martat tukee kotien ja perheiden arkea ja hyvinvointia vahvistamalla kansalaisyhteiskuntaa, ehkäisemällä syrjäytymistä ja edistämällä kansanterveyttä sekä hyvinvointia. Toimintamme läpäisevät teemat ovat kestävä kehitys, tasaarvo ja elinikäinen oppiminen.

Saimme arvokasta palautetta työstämme, kun järjestöllemme myönnettiin kaksi tunnustuspalkintoa: Kriminaalihuollon tukisäätiö palkitsi vankiloissa tehtävän kotitalousneuvonnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Marttojen ravitsemusneuvonnan. Mielenkiintoista ja kannustavaa palautetta saimme myös kolmesta tutkimuksesta: Neuvontajärjestöt Suomi Tänään ja Marttojen yhteisökuva 2014 -tutkimukset toteutti Taloustutkimus, ja ADAM-huomioarvotutkimuksen Aikakausmedia. Iloitsemme hyvistä tuloksista ja jatkamme haasteellisten asioiden työstämistä.

Vuonna 2014 saatettiin päätökseen talouden tasapainottaminen ja saneeraus, joihin liittyviä toimenpiteitä on toteutettu viisi vuotta. Muutosjohtamista jatketaan hallinnon, rakenteiden ja sisältöjen kehittämisessä. Käynnistimme strategian mukaisen järjestörakenteen arvioinnin. Yleinen näkemys on, että nykyisellä toimintatavalla ja rakenteella emme kykene ylläpitämään valtakunnallista neuvontaa ja muuta toimintaa.

Elämä on parasta itse tehtynä. Tämä lupaus yhdistää kaiken toimintamme neuvonnasta järjestötoimintaan, arjen hallinasta oppimisen iloon. Siirrämme kodin taitoja sukupolvelta toiselle. Yhteisön osana oleminen on sisäänkirjoitettu marttailuun. Olemme kaikille avoin yhteisö, jossa tahto muuttuu toiminnaksi.

Martta ei ole koskaan yksin.

Marianne Heikkilä 

toiminnanjohtaja, päätoimittaja

Marttaliitto ry