|

|

Marttaliiton vuosikokous 26.4.2014

Marttaliitto ry vuosikokous pidettiin 26.4.2014 Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa. Kyseessä oli 115-vuotisjuhlakokous ja lisäksi ensimmäinen liiton kokous sen jälkeen kun viime syksynä päätettiin sääntömuutoksesta, jolla siirryttiin yhden vuosittaisen kokouksen malliin. Kokous hyväksyi Marttaliitto ry ja Finlands svenska Marthaförbund r.f. kannanoton, joka koskee lapsiperheiden kotipalveluja. Martat ovat huolissaan perheiden syrjäytymisestä. Laadukkaat kotipalvelut lapsiperheille on taattava koko maassa.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma, jonka keskeiset tavoitteet ovat kestävän kehityksen edistäminen Vesi jättää jäljen –teemalla sekä vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. Lisäksi käsiteltiin sääntömääräiset tilinpäätös- ja talousarvioasiat. Jäsenmaksua päätettiin korottaa 5 eurolla siten, että varsinaisen henkilöjäsenen vuotuinen jäsenmaksu on vuodesta 2015 alkaen 40 euroa.

Lapsiperheille tarjottava ennaltaehkäisevä kotitalousneuvonta ja kotipalvelu edistävät perheiden hyvinvointia ja säästävät selvää rahaa – toimintaa on kehitettävä, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä vahvistettava ja tasapuoliset mahdollisuudet palveluiden käyttöön taattava koko maassa. Lue kannanotto täältä.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Salme Holma kutsuttiin liiton kunniapuheenjohtajaksi. Salme Holma on toiminut sekä Marttaliiton valtuuston että hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta 1971 alkaen yli 20 vuoden ajan. Hänen puheenjohtajakaudellaan käynnistettiin marttajärjestön kehitysyhteistyötoiminta Afrikassa sekä vahvistettiin nuorten perheiden kotitalousneuvontaa.

Lisätietoja:

Marttaliitto ry
Marianne Heikkilä, toiminnanjohtaja
marianne.heikkila@martat.fi tai p. +358 50 375 1195

Marttaliitto ry
Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö antaa jäsenilleen taitoja ja valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Marttaliitto suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa.
Marttaliittoon kuuluu 16 piiriä, joissa kotitalous- ja puutarhaneuvonnan ammattilaiset järjestävät opetusta ja kursseja. Marttayhdistyksiä on 1300 ja niissä lähes 46 500 jäsentä. Yhdistykset kokoontuvat marttailtoihin kotitalouskurssien, kädentaitojen, luentojen ja opiskelun merkeissä. Vuonna 2014 vietetään marttojen 115-juhlavuotta työn merkeissä. https://www.martat.fi