|

|

Marttaliiton vuosikokous järjestettiin Helsingissä – Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja julkaistiin vuosikokouskannanotto

Marttaliitto ry:n vuosikokous järjestettiin lauantaina 22.4.2023 monen etävuoden jälkeen paikan päällä Helsingissä. Kokousta sai seurata myös etäyhteyksien ääreltä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aila Metsäkangas Hämeen Martoilta. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa sääntömääräiset asiat, tehtiin henkilövalintoja ja hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma.

Marttaliiton hallituksen varapuheenjohtaja Taina Raski kiinnitti huomiota kuluneiden vuosien poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja marttojen varautumisen vuositeemaan.

– Kukaan meistä ei olisi osannut ajatella, miten ajankohtaisen teeman, varautumisen, hallitus valitsi kuluvan vuoden teemaksi, kuvaa Raiski.

– Marttailun ydintä ovat toisista huolen pitäminen, järkevä eläminen ja järkevä talouden pito. Samat asiat ovat myös varautumisen ytimessä, jatkaa Raiski.

Raiski kertoi uskovansa järjestön kykyyn löytää uudet, toimivat tavat olla martta myös tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa.

Uusia jäseniä hallitukseen

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Tiia Ojala Kauhavalta. Erovuoroisista jäsenistä jatkokaudelle valittiin Sonja Haapakoski Kuopiosta, Katja Rippstein Mynämäeltäja Emilia Särkiniemi Tampereelta. Hallituksessa jatkavat vuosikokouksessa 2022 valitut puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen sekä hallituksen jäsenet Marika Hurskainen, Aila Naalisvaara, Ulla Parviainen ja Taina Raiski.

Hallituksesta jää pois Ilona Suppanen. Varapuheenjohtaja Taina Raiski kiitti Suppasta hänen panoksestaan Marttaliiton hallituksessa.

Vuoden 2024 teema on metsä

Kokous hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Marttojen vuoden 2024 teema on metsä, ja samalla myös Marttojen 125-vuotista historiaa. Toimintasuunnitelmaan on valittu mukaan erilaisia metsään liittyviä näkökulmia, ja teema näkyy vuoden aikana läpileikkaavasti kaikessa Marttojen toiminnassa ja viestinnässä. Juhlavuosi ja juhlavuoden teema näkyvät eri tavoin.

Marttajärjestö toimi vuoden 2022 voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

– Selvisimme Covid 19 -ajasta ja energian hinta ja inflaatio nousivat Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Ilman yli tuhannessa yhdistyksessä toimivia marttoja, ei olisi järjestöämme, joka toimii 123-vuotiaana rohkeasti ja yhteisöllisesti, kertoo pääsihteeri Marianne Heikkilä.

Martat vaativat uutta hallitusta ja eduskuntaa turvaamaan Suomen edellytykset varautua ja sopeutua ilmasto- ja luontokriisin vaikutuksiin

Kannanotossaan Martat vaativat, että seuraava hallitus pitää kiinni hiilineutraaliustavoitteesta vuoteen 2035 mennessä. Hallituksen on konkretisoitava keinot päästä hiilinegatiivisuuteen pian vuoden 2035 jälkeen ja pyrkiä turvaamaan hiilinielut sekä pysäyttämään metsäkadon Suomessa ja maailmalla. Marttaliitto muistuttaa, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä ilmasto- ja luonto-osaamisen vahvistumiseen on sitouduttava. Samalla on tärkeää pitää heikommassa asemassa olevat ihmiset mukana kestävyysmurroksessa eli asumisen, energiantuotannon, liikenteen ja ruokaketjun järjestelmien sovittamisessa ympäristön kantokyvyn rajoihin.

Huoltovarmuus ja S-ryhmän kestävän kehityksen agenda

Ennen vuosikokouksen alkua kuultiin SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laineen esitys huoltovarmuudesta ja S-ryhmän kestävä kehityksen agendasta. S-ryhmä on mukana huoltovarmuusorganisaatiossa, joka muodostuu noin 1 000 osallistujan yhteistoiminta- ja asiantuntijaverkostosta. Korona-pandemia teki konkreettisesti näkyväksi S-ryhmän merkityksen kansalaisten huoltovarmuuden turvaamisessa. S-ryhmän tavoitteena on kantaa vastuuta koko ruokaketjusta – myös poikkeusoloissa. Kotimaisen ruokaketjun toimivuus on huoltovarmuuden perusedellytys ja S-ryhmä on määritellyt tuotteilleen 80 prosentin kotimaisuustavoitteen. Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti S-ryhmä ei ole siirtänyt kaikkia kustannusnousuja hintoihin eikä S- vaikeassa talous- ja markkinatilanteessa ole kasvattanut ruokakaupan tulostaan hintojen nousun varjolla.

Lisätiedot

  • puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen, p. 050 466 6222, sirpa.pietikainen@martat.fi
  • pääsihteeri Marianne Heikkilä, p. 050 375 1195, marianne.heikkila@martat.fi