|

|

Marttaliitto mukaan valtioneuvoston kestävän kehityksen toimikuntaan sekä ilmastonmuutoksen pyöreään pöytään

Valtioneuvosto asetti 27.2. Kestävän kehityksen toimikunnan uudelle nelivuotiskaudelle vuoden 2023 loppuun. Toimikuntaa puheenjohtaa pääministeri Sanna Marin, ja varapuheenjohtajina toimivat ministerit Krista Mikkonen ja Katri Kulmuni.

Kestävän kehityksen toimikunta on toiminut vuodesta 1992 alkaen yhteiskunnan merkittävät toimijat kokoavana vaikuttajafoorumina. Toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

Uudella kaudella toimikunnan tehtävänä on vauhdittaa globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanoa. Lisäksi toimikunta osallistuu Agenda2030 tiekartan valmisteluun. Tiekartta kuvaa millaisin toimin ja missä aikataulussa Suomi saavuttaa Agenda2030:n tavoitteet. Toimikunta myös seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa.

Marttaliitto mukaan ilmastonmuutoksen pyöreään pöytään

Samalla kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen asetettiin ensimmäinen ilmastonmuutoksen pyöreä pöytä, jonka tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla. Valtioneuvoston kanslia asetti kestävän kehityksen toimikuntaan sekä ilmastonmuutoksen pyöreään pöytään Marttaliiton edustajana ympäristö- ja ilmastoasioista vastaavan kehittämispäällikkö Salka Orivuoren.

Kestävän arjen valintojen edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä sen tuomiin muutoksiin varautuminen, ovat keskeinen osa Marttojen vuonna 2019 hyväksyttyä strategiaa. Martat tekevät arjen tekoja huomista varten.


Lisätietoa