|

|

Marttaliitto mukana Kuluttajaparlamentissa: Kouluissa opitaan kansantaloudesta mutta ei omasta taloudesta

Kuluttajaparlamentti vaatii talousosaamisen opetuksen lisäämistä kouluissa.
Opetuksessa tulisi keskittyä entistä enemmän henkilökohtaisen talouden osaamiseen.

Nuorten maksuhäiriöt ovat kasvussa. Jo joka kymmenennellä 20–24-vuotiaalla on vähintään yksi maksuhäiriömerkintä.

Kulutusluotot, puhelinlaskut sekä maksamatta jääneet vuokrat ovat yleisimpiä häiriömerkintöjen aiheuttajia.

Kotitalouksien lisääntyneet talous- ja velkaongelmat kielivät kuluttajien taloudellisesta osaamattomuudesta ja talousopetuksen lisäämisen tarpeesta.

– Lasten ja nuorten talousosaamisen vahvistamiselle on tarvetta myös siksi, että nykyisin markkinatalous

on linkittynyt yhä enemmän osaksi viihdettä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Rahakaan ei ole enää ainoastaan kolikoita ja seteleitä,

vaan sitä käytetään yhä enemmän virtuaalisessa muodossa, painottaa Pinja Hirvilammi Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestö Suomen Setlementtiliitosta

Nuoria pommitetaan lapsuudesta lähtien monenlaisilla markkinointitempuilla, joiden analysointiin heillä ei tarjota riittäviä työkaluja.

Tutkimuksen mukaan 72 prosenttia lukioikäisistä nuorista kokee tarvitsevansa ainakin jonkinlaista apua raha-asioissaan.

– On tärkeää, että talousneuvontaa annetaan siellä, missä nuoret muutenkin ovat läsnä, kuten kouluissa ja kodeissa,

toteaa Teija Jerkku Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestö Marttaliitosta.

Nuoret kokevat koulun vanhempiensa jälkeen tärkeimpänä tiedonantajana talousasioissa.

Rahan käyttötavat ja alttius talousongelmiin periytyvät sukupolvelta toiselle.

Siksi koulun rooli on erityisen tärkeä niille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmilla on taloudenhallinnassa ongelmia.

Kouluissa annettava talousopetus on nykyään liian pirstaleista ja se keskittyy liiaksi henkilökohtaisen taloudenhallinnan ulkopuolelle.

Etenkin peruskoulun jälkeisessä opetuksessa lukioissa ja ammattikouluissa keskitytään kansan- ja maailmantalouteen,

vaikka oman talouden hallinnan asiat olisivat kaikista ajankohtaisimpia juuri tällöin.

Myös nuoret itse toivovat opetuksen painopisteen siirtoa henkilökohtaisen talouden aiheisiin.

OECD:n mukaan talousopetuksen tulee alkaa mahdollisimman varhain ja sen tulee jatkua yliopistoikäisiin opiskelijoihin ulottuen.

Talousopetuksen varhainen aloittaminen on tärkeää, koska sillä voidaan parhaiten vaikuttaa terveiden asenteiden muotoutumiseen.

Lisätiedustelut:

Kuluttajaparlamentin pääsihteeri Jenni Vainioranta

p. 040 4198962

jenni.vainioranta(at)kuluttajaliitto.fi

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi.

Kuluttajaparlamentissa on mukana yli 50 kansalaisjärjestöä sekä muutama toiminnallinen säätiö.

Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti

Kuluttajaparlamentin istunnossa 26.9.2013 vaatimuksen talousosaamisen sisällyttämiseksi perusopetuksen ja

toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmiin poikkileikkaavaksi teemaksi allekirjoittivat yksimielisesti seuraavat järjestöt

Aivoliitto ry                                              JAA

A-klinikkasäätiö rs                                   JAA

Allergia – ja Astmaliitto ry                       JAA

ASBA Asbestialtistuneiden liitto ry        JAA

Autismi- ja Aspergerliitto ry                   JAA

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry                 JAA

Eläkeliitto ry                                            JAA

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry        JAA

Eurooppanuoret ry                                 JAA

Hengitysliitto ry                                       JAA

Invalidiliitto ry                                         JAA

Lapsiperheiden Etujärjestö ry                JAA

Leijonaemot ry                                        JAA

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    JAA

Marttaliitto ry                                          JAA

Mielenterveyden keskusliitto ry             JAA

Muistiliitto ry                                           JAA               

Nuorisoasuntoliitto ry                            JAA

Nuorten Kotkien Keskusliitto ry             JAA

Nuorten Palvelu ry                                  JAA

Perussuomalaiset Nuoret ry                   JAA

Sateenkaariperheet ry                            JAA

Sininauhaliitto ry                                     JAA

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry      JAA

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry  JAA

Suomen Diabetesliitto ry                        JAA

Suomen Kilpirauhasliitto ry                    JAA

Suomen Mielenterveysseura ry              JAA

Suomen Monikkoperheet ry                   JAA

Suomen nuoret lesket ry                        JAA

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry JAA

Suomen Potilasliitto ry                           JAA

Suomen Setlementtiliitto ry                   JAA

Takuu-Säätiö                                            JAA

Vailla vakinaista asuntoa ry                    JAA

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry JAA