|

|

Marttaliitto mukana Kuluttajaparlamentissa: Laki ja kuntauudistus kamppailivat, vanhus hävisi

Vanhuspalvelulaki ohjaa kuntia lähipalveluiden järjestäjiksi, mutta kuntauudistus uhkaa viedä palvelut suurkuntiin.
Kuluttajaparlamentti kehittäisi nykyisten terveyskeskusten rinnalle liikkuvia ja sähköisiä palveluja, jotta ikääntyneet saisivat palvelunsa riittävän läheltä.

Tulevaisuuden palvelutarpeisiin varautuminen on kunnille haastavaa, koska kunnilla ei ole vielä tietoa tulevaisuudestaan

eikä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjästä tulevien kunta- ja palvelurakenneuudistusten vuoksi. Lisäksi pula hoitohenkilöstä on valtava:

vanhusten määrä kaksinkertaistuu ja hoitajien määrä puolittuu seuraavan kahden vuosikymmenen aikana.   

– Ikääntyneiden hyvinvoinnin turvaamiseksi tulee ensisijaisesti kehittää ja säilyttää nykyisiä terveyskeskuspalveluita.

Lähelle tuotavien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen tulevaisuudessa vaatii myös uusia rohkeitakin ratkaisuja,

pohtii Seppo Mustonen Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestö Eläkeliitosta.

Tärkeimpiä uusia kehitettäviä palvelumuotoja olisivat erilaiset liikkuvat ja sähköiset palvelut. Eri puolilla Suomea on kokeiltu esimerkiksi monipalveluautoja,

joissa terveydenhoitopalvelut liikkuvat kirjastoautojen tapaan lähelle ihmisiä. Harkittavia palveluita ovat myös esimerkiksi sellaiset sähköiset palvelut, 

joissa vanhukset käyvät kotoaan videoneuvotteluita hoitohenkilökunnan kanssa.

Palveluja järjestettäessä tai suunniteltaessa kuntien tulee hyödyntää nykyistä enemmän myös kolmannen sektorin osaamista.

Esimerkiksi monipalveluautoissa voisi olla mukana vuoroviikoin kolmannen sektorin työntekijöitä eri aloilta kuten kroonisia sairauksia

edustavista potilasjärjestöistä tai päihde-, mielenterveys- ja seniorijärjestöistä.

– Yhteistyön lisäämiseen velvoittaa myös uusi vanhuspalvelulaki, muistuttaa Asta Tirronen Suomen Kilpirauhasliitosta.

Lisätiedustelut:

Kuluttajaparlamentin pääsihteeri Jenni Vainioranta

p. 040 4198962

jenni.vainioranta(at)kuluttajaliitto.fi

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi.

Kuluttajaparlamentissa on mukana yli 50 kansalaisjärjestöä sekä muutama toiminnallinen säätiö.

Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti

Kuluttajaparlamentin istunnossa 26.9.2013 vaatimuksen ikääntyvien lähelle tuotavien

sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta palvelurakenneuudistuksessa allekirjoittivat yksimielisesti seuraavat järjestöt:

Aivoliitto ry                                             JAA

A-klinikkasäätiö rs                                  JAA

Allergia – ja Astmaliitto ry                        JAA

ASBA Asbestialtistuneiden liitto ry          JAA

Autismi- ja Aspergerliitto ry                     JAA

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry                JAA

Eläkeliitto ry                                            JAA

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry       JAA

Eurooppanuoret ry                                 JAA

Hengitysliitto ry                                       JAA

Invalidiliitto ry                                         JAA               

Kansallinen senioriliitto ry                      JAA

Kotien Puolesta Keskusliitto ry               JAA

Lapsiperheiden Etujärjestö ry                JAA               

Marttaliitto ry                                          JAA

Mielenterveyden keskusliitto ry              JAA

Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry     JAA

Muistiliitto ry                                           JAA

Nuorten Kotkien Keskusliitto ry              JAA

Nuorten Palvelu ry                                 JAA               

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry         JAA               

Perussuomalaiset Nuoret ry                   JAA

Sateenkaariperheet ry                           JAA

Sininauhaliitto ry                                     JAA               

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    JAA

Suomen Diabetesliitto ry                        JAA

Suomen Kilpirauhasliitto ry                    JAA

Suomen Mielenterveysseura ry              JAA

Suomen Monikkoperheet ry                   JAA

Suomen nuoret lesket ry                        JAA

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry  JAA

Suomen Setlementtiliitto ry                    JAA

Svenska pensionärsförbundet rf           JAA

Takuu-Säätiö                                         JAA

Vailla vakinaista asuntoa ry                   JAA

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry JAA