|

|

Marttaliitto ry:n varsinainen kokous 26.9.2020

Marttaliitto ry:n vuoden 2020 varsinainen kokous pidetään lauantaina 26.9.2020 klo 10.00 alkaen Marttaliitossa, Lapinlahdenkatu 3 A 6. krs, 00180 Helsinki.

Marttaliiton hallitus pyytää, että Covid-19 epidemian vuoksi kokousedustajat osallistuvat kokoukseen tietoliikenneyhteyksiä käyttäen. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä esitys kokouksen kannanotoksi.

Osallistuminen kokoukseen

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (290/2020) on voimassa I.5.-30.9.2020.

Marttaliiton hallitus päätti 29.5.2020 edellä olevan lain mukaisesti mahdollistaa etäosallistuminen Marttaliiton vuosikokoukseen 26.9.2020 kokouksen aikana.

Lisäksi hallitus päätti, että jäsenpiirien on mahdollista valtuuttaa yksi edustaja edustamaan piiriä ja käyttämään koko piirin äänimäärää kokouksessa.

Marttapiirit nimeävät kokoukseen osallistuvat edustajansa ja varaedustajansa, joiden on ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään 21.9.2020 mennessä ja ilmoitettava tapahtuuko osallistuminen tietoliikenneyhteyttä käyttäen vai paikalle saapuen sekä toimitettava valtakirja, josta ilmenee edustajan äänimäärä kokouksessa.

Tietoliikenneyhteyttä käyttävien edustajien on lisäksi ilmoitettava sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Ilmoitukset ja valtakirjat tulee toimittaa Marttaliittoon sähköpostilla saila.neffling@martat.fi.

Liiton hallituksen jäsenillä, liiton kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Myös heidän tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 21.9.2020 mennessä sähköpostilla saila.neffling@martat.fi ja ilmoitettava tapahtuuko osallistuminen tietoliikenneyhteyttä käyttäen vai paikalle saapuen.

Tietoliikenneyhteyttä käyttävät osallistujat saavat ilmoittautumisen jälkeen osallistumista koskevat tarkemmat ohjeet.

Kokousaineistot toimitetaan jäsenpiireille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ilmoittautuneille edustajille viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.