|

|

Marttaliitto vaatii järjestöjen mukaanottoa osaksi hyvinvointialueiden sote-palvelupolkuja

Marttaliiton vuosikokouksen kannanotto 23.4.2022

Marttaliiton vuosikokous muistuttaa uusiin aluevaltuustoihin valittuja päättäjiä perheiden tukemisen tärkeydestä. Perheiden kohtaaminen ja tarvittaessa ohjaaminen matalan kynnyksen palveluihin rakentuu nyt uusilla hyvinvointialueilla. ​Marttajärjestö yhdessä muiden järjestöjen kanssa tuottaa perheille ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluja, jotka tukevat elämänhallinnassa ja jotka tuovat konkreettista apua esimerkiksi ruokatalouden hoitoon.

Suomen arvokas ja toimiva sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä tarvitsee tuekseen moninaisia järjestöjen tuottamia palveluita. Elämän nivelkohdissa voidaan vaikuttaa pitkäkestoisesti terveyttä tukeviin elintapoihin, kuten ravitsemukseen. Ravitsemusneuvonta tukee sekä terveyttä että sosiaalista hyvinvointia.

Perustiedot ravitsemuksesta ja elintarvikkeiden koostumuksesta sekä kotitaloustaidot mahdollistavat kestävät ruokavalinnat. Kaikilla, tulotasosta riippumatta, tulee olla mahdollisuus saada ravitsemustietoa ja oppia kestäviä ruoanvalmistustaitoja. Terveellisten elintapojen omaksuminen ja muutosten tekeminen ovat pitkiä prosesseja, joihin tarvitaan tukea.

Marttaliitto vaatii, että järjestöjen toiminta tulee saattaa osaksi hyvinvointialueiden strategioita. Järjestöjen toimintaedellytyksistä tulee huolehtia myös jatkossa. On myös hyvinvointialueiden etu, että kolmas sektori otetaan kumppaniksi tuottamaan palveluita osana hyvinvointialueiden sote-palvelupolkuja.

Järjestöjen ja alueiden yhteistyölle on oltava toimivat rakenteet, jotta myös pienemmät järjestöt voivat osallistua asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Järjestöjen osaamisen avulla uudistuvia palvelukokonaisuuksia voidaan muotoilla entistä ihmislähtöisemmiksi. Näistä hyötyvät sekä perheen vanhemmat että lapset – lopulta koko hyvinvointialue.