|

|

Marttojen neuvoilla ja toimilla mukaan Itämeren suojeluun

Martat ovat jo pitkään tehneet työtä ympäristön ja kestävän kehityksen puolesta, mutta tulevina vuosina paneudutaan erityisesti Itämeren suojelemiseen. Marttaliitto on antanut Baltic Sea Action Group -säätiölle oman sitoumuksensa toimia Itämeren puhdistumisen puolesta.

”Sitoumus merkitsee martoilla käytännössä vesistöteeman korostumista neuvontatyössä”, Marttaliiton kehitysjohtaja, Asta Kuosmanen painottaa.

Vesistöjen tilaan vaikuttavat arjessa tehdyt hyvät, ekologiset ja kestävät valinnat. Marttojen kursseilla ja tapahtumissa ihmisiä neuvotaan tekemään ympäristötekoja mm. ruoanlaitossa ja pyykinpesussa.

”Kasvisten lisääminen ruokavaliossa on tärkeää ympäristö- ja terveyssyistä. Myös sesonkien ottamista huomioon ruoanlaitossa korostetaan. Kolmannes kuluttajien ympäristövaikutuksista syntyy syömisestä. Pyykkiä on pestävä täysiä koneellisia ja fosfaattia sisältäviä pesuaineita on vältettävä. Säännöllisen siivoamisen myötä pesuaineiden määrää voi vähentää. Energiansäästö, jätteiden lajittelu ja kaikki ympäristön hyväksi tehtävät asiat vaikuttavat myös vesistöihin”, Asta Kuosmanen korostaa ekomartan hengessä.


Haaste martoille mattojenpesupaikkojen siirtämiseksi vesistöjen lähettyviltä

Puheiden ja lupausten jälkeen tarvitaan tekoja. ”Siksi Marttaliitto haastaa kaikki marttayhdistykset yhdessä vaikuttamaan ja etsimään innovatiivisia ratkaisuja alueensa ympäristöystävällisten vaihtoehtojen löytämiseksi”, sanoo Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä.

Itämeren huippuseminaarin jälkeen Marttaliitto haastaa 11.2. kaikki marttayhdistykset toimimaan kunnissaan sen puolesta, että mattojenpesupaikkojen likavedet eivät enää pääse valumaan vesistöihin ja saastuttamaan ympäristöä.

Marttaliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Järjestö antaa jäsenilleen valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Marttajärjestön perustana ovat jäsenet, joita on yli 40 000. Järjestö rakentuu paikallisista yhdistyksistä, alueellisista piireistä ja valtakunnallisesta keskusliitosta.

Baltic Sea Action Summit (BSAS) on Tasavallan presidentin, pääministerin ja Baltic Sea Action Group (BSAG) yhteisaloite. Prosessin päämääränä on yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden voimavarat Itämeren hyväksi. Itämeren ympärysmaat ovat yhdessä sopineet toimintasuunnitelmasta Itämeren hälyttävän tilanteen korjaamiseksi. Suunnitelma on kirjoitettu HELCOMin Baltic Sea Action Planin muotoon. Suunnitelmaa on ryhdyttävä toteuttamaan käytännössä.

Helsingissä helmikuun 10. 2010 pidettävään huippukokoukseen kutsuttiin kaikki Itämeren ympärysmaiden valtion päämiehet, edelläkävijä yritykset ja kansalaisjärjestöt. Jokainen 137 osallistujasta teki oman konkreettisen sitoumuksensa Itämeren hyväksi.

Martat antoivat lupauksen:

The Martha Association commits to share: advice, know how and knowledge about everyday actions that benefit the state of the Baltic Sea.

For example how the household can be run with environmentally friendly products and what kind of consumer choices should be made in everyday life.

The Martha Association also commits to take up this issue with the cooperation organizations (other Martha organizations) on an international level.

Lisätietoja: Marttaliitto ry, www.martat.fi

Kehitysjohtaja (ympäristö- ja kotipuutarha-asiat) Asta Kuosmanen, p. 010 838 5530, etunimi.sukunimi@martat.fi

Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Merja Siltanen, p. 010 838 5551, 050 468 2315, etunimi.sukunimi@martat.fi

Toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä p. 010 838 5532, etunimi.sukunimi@martat.fi

Viestintäpäällikkö Kaisa Rautio p. 010 838 5534, etunimi.sukunimi@martat.fi