|

|

Mielipidekirjoitus: Innostava johtaminen on tärkeää vapaaehtoisille

Suomen kesän lukemattomissa tapahtumissa toimii ammattilaisten rinnalla kymmeniätuhansia vapaaehtoisia. Monia tapahtumia järjestetään myös täysin vapaaehtoisten voimin.

Kansalaisareenan toukokuussa julkaiseman ”Vapaaehtoistoiminnan tekeminen Suomessa” -selvityksen mukaan 35 prosenttia vapaaehtoistoiminnasta on juuri tällaista lyhytkestoista, tapahtumissa ja projekteissa tehtyä vapaaehtoisuutta. Lyhytkestoisessa toiminnassa korostuu vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Kokemus hyvin joh­detusta ja organisoidusta toiminnasta saa tulemaan mukaan uudelleen.

Toimiva vapaaehtoismalli, selkeät tehtävät, voimaannut­tava ote ja iloinen, vuorovaikutteinen tekemisen tapa ovat ­tärkeitä vapaaehtoistoiminnan johtamisessa. Myös lyhyt­kestoista vapaaehtoistoimintaa toteutetaan ja kehitetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa, heidän toiveitaan ja ajatuksiaan kuunnellen.

Vapaaehtoisella tulee olla mahdollisuus saada tukea toimintaa koordinoivalta ja vapaaehtoisten tehtävistä kokonaisvastuussa olevalta ammattilaiselta.

Vapaaehtoisten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää huolehtia koulutuksesta tai valmennuksesta sekä tarvittaessa työn­ohjauksesta ja vertaistuesta. Vapaaehtoistoiminnan ja ammatillisen työn selkeä erottaminen toisistaan tukee onnistumista ja vapaaehtoisten jaksamista.

Niin lyhyt- kuin pitkäkestoisessakin vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää innostava johtaminen. Sopivan kokoisten tehtävien tarjoaminen on olennaisessa asemassa.

Myös martat ovat vapaaehtoisina mukana monissa kesä­tapahtumissa, -kahviloissa ja tempauksissa. Uudessa Vilppu-hankkeessa vahvistamme erityisesti vapaaehtoisten johtamiseen liittyvää osaamista ja yhteisiä toimintatapoja. Vapaa­ehtoisia johtavat ammattilaiset toimivat tärkeässä tehtävässä, ja haluamme tarjota tukea ja työkaluja myös heille. Tämä on avain myös vapaaehtoisten hyvään kokemukseen ja onnistuneisiin kesätapahtumiin.

Maria Uitto
vapaaehtoistoiminnan hankekoordinaattori

Reija Salovaara
kansalaistoiminnan johtaja

Marianne Heikkilä
pääsihteeri

Marttaliitto