|

|

Mielipidekirjoitus: Kotitalouksien vastuu korostuu epidemian aikana

Julkaistu Turun Sanomissa 19.4.2020

Koronaepidemia on nostanut esiin kotitalouksien omatoimisen varautumisen ja kotitaloustaitojen merkityksen. Kotien vastuu korostuu poikkeustilassa. Päivittäinen ruokahuolto ja koululaisten ohjaus ovat nyt vanhempien vastuulla. Samalla kodit ovat muuttuneet etätyötä tekevien aikuisten työhuoneiksi.

Muutaman päivän ruokavarasto, kotivara, on viimeistään nyt tullut tutuksi jokaiselle. Jos poikkeustilanne jatkuu, on ruokahuolto vielä pitkään kotien harteilla.

Ruokamenot kasvavat koululaisperheissä, kun kaikki ateriat syödään kotona. Kun monet työssäkäyvät ovat lomautettuina tai työtulot ovat muuten vähentyneet, on ruoan oltava edullista.

Nyt kannattaakin laatia kerralla muutaman viikon ruokalista, käydä kaupassa harvakseltaan ja ottaa ostoslista mukaan. Suunnittelulla voidaan pienentää ruokamenoja ja vähentää hävikkiä.

Hyvin säilyvät perunat, juurekset ja viljavalmisteet ovat terveellisiä ja ilmastoystävällisiä ruoka-aineita. Kun valitsemme kotimaista, tuemme samalla suomalaista ruoantuotantoa.

Viime aikoina kodin siivous ja hygieniataso ovat alkaneet kiinnostaa ihmisiä entistä enemmän. Jokaisen täytyy hallita hygieniataidot, kun yritämme hidastaa epidemian leviämistä. Olemme käsittäneet, kuinka arvokas taito siivoaminen on.

Epidemiatilanteessa pitäisi siivouksen perustaitojen olla kaikilla hallinnassa, mutta näin ei välttämättä ole. Ihmiset kaipaavat siivoukseen liittyviä neuvoja: mitä pesuaineita kannattaa käyttää, missä lämpötilassa pyykki pitää pestä ja miten kylpyhuone siivotaan.

Kotitalouksien omatoimisen varautumisen sisällöissä ei ole otettu huomioon kodin siivoukseen liittyviä ohjeita. Onkin välttämätöntä, että varautumisviranomaiset ja -järjestöt yhteistyössä laativat hygienia- ja siivousohjeistuksen kotitalouksille epidemioiden varalle.

Kodin arjesta huolehtiminen voi välillä tuntua työläältä. Tutut käytännön askareet tekevät kuitenkin hyvää mielialalle. Välillä on helpottavaa keskittyä kodin konkreettisiin tehtäviin ja nähdä työnsä tulokset.

Positiivisen asenteen ylläpitäminen on tärkeää poikkeusaikoina. Kun säilytämme päivärytmin ja huolehdimme itsestämme sekä läheisistämme, koemme arjen hallintaa ja voimaantumista.

Martat tarjoavat kotitalousneuvontaa verkkosivuillaan ja päivittäin puhelimen ja chatin kautta.

Teija Jerkku

neuvonnan johtaja

Kaisa Härmälä

kehittämispäällikkö

Marttaliitto ry