|

|

Mielipidekirjoitus: Kotitalousneuvonta tukee reilua ruokamurrosta

Tutkimukset kertovat, että kaiken ikäiset suomalaiset ovat motivoituneita tekemään kestäviä valintoja arjessaan. Ruoka ja ruokajärjestelmä ovat keskustelussa nyt erityisesti siksi, että elämme ilmastokriisin aikaa, ja viidennes hiilijalanjäljestämme liittyy ruoantuotantoon. Ruoan ympärillä velloo tunnepitoinen keskustelu, jota kiihdyttää tuottajien taloudellinen ahdinko, sota Ukrainassa, valmistelussa olevat politiikkaohjelmat sekä ympäristökriisi.

Maa- ja kotitalousnaisten sekä Marttajärjestön kotitalousneuvonta tarjoaa käytännön neuvontaa oikeudenmukaisen ruokavaliomuutoksen tekemiseen syyllistämättä ja kunnioittaen, erilaisia ihmisiä kohdaten. Vahvuutemme on ymmärtää ruoan arvoketjua, erilaisten kotitalouksien arkea sekä ympäristöä, joissa ruokavalintoja tehdään.

Olemme mukana monessa selvityksessä ja tutkimushankkeessa, jossa kerätään tietoa tai pohditaan keinoja ruokavalioiden kestäviin siirtymiin. Käytännössä tämä tarkoittaa muutosta kasvisvoittoisempaan ruokavalioon, joihin jo nyt kansalliset ravitsemussuositukset viitoittavat.
Järjestöissämme työskentelevien asiantuntijoiden tehtävä on viedä tutkittu tieto käytäntöön. Viestien keskellä voi olla hankala hahmottaa omien toimien kiireellisyyttä, vaikuttavuutta ja tarpeellisuutta. Ruoan ja ravitsemuksen kestävyyden tarkastelu vaatii monipuolista lähestymistapaa ja eri näkökulmien kuuntelua ja yhteen sovittamista. Ruoka herättää valtavasti tunteita, ruokavalinnat koetaan hyvin henkilökohtaisina asioina. Samalla ruoka ja ruoantuotanto ovat monen elinkeino, osa huoltovarmuutta ja ruokaturvaa. Muutos edellyttää myös neuvontajärjestöiltä uusia työkaluja tukea ja motivoida ihmisiä arjessa. Se vaatii sosiaalisen, taloudellisen, kulttuurisen, ekologisen sekä ravitsemuksellisen kestävyyden vuorovaikutusten ymmärtämistä ja niistä viestimistä.

Muutoksen tekeminen ei ole helppoa. Asuinpaikka, ikä, arvot ja asenteet sekä taloudelliset realiteetit vaikuttavat muutoksen reitteihin ja nopeuteen. Me, martat ja maa- ja kotitalousnaiset, olemme valmiita tukemaan kaikkia suomalaisia tässä muutoksessa ketään syyllistämättä ja jokaista tasapuolisesti kannustaen.

Toiminnanjohtaja Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
Kehityspäällikkö Marita Suontausta, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Pääsihteeri Marianne Heikkilä, Marttaliitto
Kehittämispäällikkö Maija Soljanlahti, Marttaliitto

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 16.3.2022.