|

|

Miina Sillanpään liputuspäivä 1.10.2017

Marttaliitto kannustaa kansalaisia nostamaan lipun salkoon 1.10.2017 Miina Sillanpään kunniaksi. Sisäministeriö määräsi liputuksen ensimmäisen kerran Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 1.10.2016. Liputuspäivän vakiinnuttamista ovat hakeneet Miina Sillanpään Seura ja tukemassa on Marttojen lisäksi lähes neljäkymmentä tahoa mm. kansalaisjärjestöjä, ammattiliittoja, naisjärjestöjä, osuusliikkeitä, sekä yhteiskunnallisia instituutioita ja vaikuttajia.

Hakemuksen perusteluissa todettiin mm. seuraavaa: ”Juuri 1.10.1906 eli 110 vuotta sitten tulivat Suomen suuriruhtinaskunnassa voimaan valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki, jotka antoivat kansalaisille, sekä miehille että naisille täydet poliittiset oikeudet. Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne varmistavat sen, että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelu ovat jatkuvia. Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä. Miina Sillanpäällä on ollut tärkeä rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana mm. toimiessaan Suomen ensimmäisenä naisministerinä. Suomi 100-juhlavuonna voidaan erityisesti korostaa hänen panostaan lasten- ja nuorten turvallisen elämän mahdollistamisessa, yhteiskunnallisen tasa-arvon toteuttamisessa, vanhustyön edistämisessä ja kuluttajaliikkeen kehittämisessä. Miina Sillanpään elämäntyö ja hänen keskeiset, kestävät saavutuksensa osoittavat, että juuri Miina Sillanpää soveltuu kansalaisvaikuttamisen symboliksi.”

Nostetaan liput salkoon 1.10.2017! Liputtamalla aktiivisesti edistämme parhaiten liputuspäivän vakiinnuttamista.


Lisätietoja: