|

|

Miksi pakkausmerkinnät? -radiokampanja käynnistyy

Mistä ruoka tulee? Tämä kysymys kiinnostaa suomalaisia. Tutkimusten mukaan erityisesti tieto ruoan alkuperämaasta sekä tuotantotavasta vaikuttaa kuluttajan ostokäyttäytymiseen. Marttaliitto käynnistää 28.5. Miksi pakkausmerkinnät -radiokampanjan, jonka avulla viestitään ja neuvotaan kuluttajia tekemään arvojensa mukaisia elintarvikevalintoja. Radiokampanja kuuluu valtakunnallisesti 38 eri radiokanavalla aina 10.9. asti.

Kantar TNS Oy:n tekemän kuluttajatutkimuksen mukaan 84 prosentille kuluttajista tieto ruoan alkuperämaasta on tärkeä tai erittäin tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Myös Hyvää Suomesta ja Sirkkalehti vaikuttavat ostopäätökseen, sillä 70 prosenttia vastaajista sanoo merkkien vaikuttavan vähintään melko paljon tuotteen valintaan.

Miksi pakkausmerkinnät -radiokampanjalla radion kuuntelijoita houkutellaan tutustumaan pakkausmerkintöihin osoitteessa www.miksipakkausmerkinnat.fi. Kampanja on osa Miksi pakkausmerkinnät -hanketta, joka pyrkii lisäämään kuluttajien pakkausmerkintöjen lukutaitoa, tietoa eri merkintöjen merkityksestä ja helpottamaan kuluttajia löytämään itselleen sopivia tuotteita. Hyvillä valinnoilla voi edistää terveyttä ja ehkäistä ruokahävikkiä. Kampanja edistää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä olevien päiväys-, ravintosisältö-, alkuperämaamerkintöjen, Luomu- sekä EU-laatujärjestelemien mukaisten merkkien tuntemusta ja kuluttajien kiinnostusta niitä kohtaan.

Radiokampanjan lisäksi hankkeen viestejä jaetaan Marttaliiton sosiaalisen median kanavissa sekä verkkosivulla www.miksipakkausmerkinnät.fi. Marttaliitto, -piirit ja -yhdistykset kertovat pakkausmerkinnöistä tilaisuuksissaan eri puolilla Suomea.

Lisätietoa

Miksi pakkausmerkintä -kampanjaa rahoittaa Ruokavirasto. Marttaliiton kumppaneina Miksi pakkausmerkinnät -kampanjassa toimivat Luomuliitto, Kuluttajaliitto ja Ruokatieto Yhdistys ry. Radiokampanja toteutetaan yhteistyössä RadioMedia ry:n kanssa.