|

|

Naiset #digiajassa seminaari ja kysely

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää yhteistyössä hankekumppanien, Marttaliitto mukaan lukien, Naiset #digiajassa -seminaarin 2.5.2018 Eurooppasalissa.

Nyt voit vastata Naiset #digiajassa –kyselyyn, jolla kerätään anonyymisti tietoa siitä, miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tuloksista kerrotaan seminaarissa. Nyt on siis aika vastata ja vaikuttaa!

Siirry kyselyyn