|

|

Neuvontajärjestöt: Oikeus kohtuuhintaiseen kotitalousneuvontaan säilytettävä

Neuvontajärjestöt kantavat vastuuta hallitusohjelman tavoitteista edistämällä hyvinvointia, osaamista, työllisyyttä ja kansalaisaktiivisuutta. Valtionavun pieneneminen vaarantaa Finlands svenska Marthaförbund rf:n, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n, Maa- ja kotitalousnaisten ja Marttojen neuvontapalveluiden tulevaisuuden ja valtakunnallisen kattavuuden.

Neuvontajärjestöjen yhteiskunnallisesti merkittävä toiminta uhkaa heikentyä

Valtionavun pieneneminen vaarantaa Finlands svenska Marthaförbund rf:n, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n, Maa- ja kotitalousnaisten ja Marttojen neuvontapalveluiden tulevaisuuden ja valtakunnallisen kattavuuden.

Neuvontajärjestöt tavoittavat vuosittain satojatuhansia kuluttajia

Käytännönläheistä ja monipuolista kotitalous- ja käsityöneuvontaa toteutetaan lähellä asiakasta. Toiminta tavoittaa vuosittain satojatuhansia eri lähtökohdista tulevia ihmisiä. Valtionavustuksen turvin neuvontajärjestöillä on mahdollisuus tarjota kuluttajille kohtuullisella hinnalla tai maksutta suunnitelmallista, ammattitaitoista ja yleishyödyllistä neuvontaa sekä koulutusta myös niille, joilla ei ole varaa maksaa palveluista täyttä hintaa. Kotitalous- ja käsityöneuvonnalla ehkäistään ja vähennetään syrjäytymistä sekä autetaan ihmisiä tarjoamalla keinoja arjen ja talouden hallintaan. Toiminnalla lisätään myös kansalaisten aktiivisuutta sekä vapaaehtoistoimintaa.

Neuvonnalla vahvistetaan elinympäristöjen elinvoimaisuutta

Neuvontajärjestöt tekevät merkittävää työtä monipuolisen osaamisen, yrittäjyyden, palvelujen ja kulttuuriympäristöjen kehittämisessä vahvistaen siten mm. kilpailukykyä sekä matkailullista vetovoimaa eri puolella Suomea. Varsinkin maaseudulla, jossa etsitään uusia elinkeinoja ja toimeentulomuotoja, on neuvontajärjestöjen asiakaslähtöinen työ avannut monelle tien työllistymiseen. Neuvonta vahvistaa myös ihmisten sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä.

Neuvontajärjestöjen palveluja tarvitaan yhä enemmän

Tarve neuvontajärjestöjen palveluille on suuri. Kuluttajien vähentyneet arkitaidot, kansanterveydelliset ongelmat, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys, syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten määrä sekä Suomen taloudellinen tilanne lisäävät neuvontapalveluiden tarvetta. Palveluista ei voida periä täyttä hintaa ja osan palveluista on oltava asiakkaille maksuttomia.  Hinta ei saa olla esteenä neuvonnan saamiselle.

Neuvontajärjestöt saavat opetus- ja kulttuuriministeriön kautta harkinnanvaraista valtionavustusta. Valtionavustuksella on ratkaiseva merkitys neuvontajärjestöjen työssä, erityisesti niissä yhteiskunnallisesti tärkeissä tehtävissä, joiden kustannuksia ei voi siirtää hyödyn saajille.

Juuri nyt tarve neuvontajärjestöjen työlle on erityisen suuri. Suomen taloudellinen tilanne, kansanterveydelliset ongelmat, työttömien, syrjäytyneiden ja maahanmuuttajien määrän kasvu sekä kuluttajien arkitaitojen väheneminen lisäävät neuvontapalveluiden tarvetta.

Neuvontajärjestöt edistävät hallitusohjelman tavoitteita lisäämällä hyvinvointia, osaamista, työllisyyttä ja kansalaisaktiivisuutta. Ne tavoittavat käytännönläheisellä neuvonnallaan vuosittain satoja tuhansia eri lähtökohdista tulevia ihmisiä.

Neuvontajärjestöt saavat valtionavustusta, jonka turvin järjestöillä on mahdollisuus tarjota kohtuuhintaista tai maksutonta neuvontaa myös niille, joilla ei ole varaa maksaa palveluista täyttä hintaa.

Valtionavustus kattaa järjestöjen kustannuksista noin 15–30 %. Hallituksen esityksen mukaan valtionapu tulee pienenemään vuonna 2016. Neuvontajärjestöt esittävät, että niiden koko maan kattavat palvelut turvataan siten, että neuvontajärjestöjen valtionapu pidetään vuoden 2015 tasolla.

Merkittävää työtä yhteiskunnan hyväksi

Finlands svenska Marthaförbund rf, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Maa- ja kotitalousnaiset ja Martat tarjoavat ammattitaitoista ja käytännönläheistä neuvontaa ympäri Suomen. Neuvontajärjestöjen vapaaehtoistoiminta lisää kansalaisten aktiivisuutta, sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä.

Kotitalous- ja käsityöneuvonnalla ehkäistään syrjäytymistä sekä autetaan ihmisiä tarjoamalla keinoja arjen ja talouden hallintaan. Ravitsemus- ja kotitalousneuvonnalla edistetään käytännönläheisesti ravitsemussuositusten toteutumista ja ehkäistään siten lihavuutta sekä muita kansansairauksia.

Neuvontajärjestöt tekevät merkittävää työtä monipuolisen osaamisen, yrittäjyyden ja kulttuuriympäristöjen kehittämisessä. Näin vahvistetaan Suomen kilpailukykyä sekä mm. matkailluista vetovoimaa. Varsinkin maaseudulla, missä etsitään uusia elinkeinoja ja toimeentulomuotoja, on neuvontajärjestöjen asiakaslähtöinen työ avannut monelle tien työllistymiseen.

Lisätietoja:

Finlands svenska  Marthaförbund rf
toiminnanjohtaja Gunilla Granberg
gunilla.granberg@martha.fi 
puh. 050 911 2050   

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
toiminnanjohtaja Marketta  Luutonen
marketta.luutonen@taito.fi  puh. 040 708 4447 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt
mirja.hellstedt@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 707 3223 

 Marttaliitto ry  
toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä
marianne.heikkila@martat.fi
puh. 050 375 1195