|

|

Pohjois-Karjalassa käynnistyi Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista (Lajitin)-hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää uusien, kotitalouksien jätteen lajittelua helpottavien ratkaisujen kehittämistä ja tätä kautta Pohjois-Karjalan alueen yritysten liiketoimintaa.

Hankkeessa kartoitetaan kotitalouksien jätteen lajitteluun ja kierrätykseen liittyviä esteitä ja haasteita sekä ekologisesti kestävien valintojen helpottamiseen liittyviä tarpeita. Yhdessä eri toimialojen yritysten, kuluttajien ja muiden toimijoiden kanssa tämän tiedon pohjalta kehitetään ja testataan uusia ratkaisumalleja käyttäjälähtöisesti.

Lajitin-hanke tiivistetysti

Lue lisää

http://www.uef.fi/fi/web/lajitin