|

|

Riittävä kotitalousopetus turvattava kouluissa

Marttaliiton syyskokouksen 30.10.2010 kannanotto

Eduskunta käsitteli täysistunnossaan 13.10.2010 ehdotusta perusopetuksen tavoite- ja tuntijaoksi. 20.10.2010 käsittelyssä oli valtioneuvoston selonteko kansallisesta ruokapolitiikasta.

Perusopetuksen uudistusehdotus on ristiriidassa nykyisen hallitusohjelman sekä ruokapolitiikka-esityksen kanssa. Uudistus vähentäisi taito- ja taideaineiden opetusta ja valinnaisuutta. Kotitalousopetuksen kaikille yhteinen osuus jäisi uudistuksen mukaan kolmeen viikkotuntiin, vaikka tarve alan opetuksen lisäämiseen on olemassa.

Valinnaisuus, jonka varaan kotitaloudellisen osaamisen varmistuminen on käytännössä perustunut, putoaa ehdotuksen mukaan huimasti. Marttaliiton syyskokouksen mukaan kotitalouden taitoihin liittyvää opetusta olisi lisättävä sekä ala- että yläluokille.

Yhteiskunta on muuttunut niin, etteivät ruoanlaitto-, kodinhoito-, kodin talous- ja kuluttajataidotaina siirry perheissä. Siksi kotitalousopetus on entistä tärkeämpää. Riittävä kotitalousopetus takaa sen, että nuorista kasvaa vastuullisia, tietoisia kuluttajia, jotka osaavat toimia kestävän kehityksen mukaisesti kodin arjessa. Kotitalouden ja käden taitojen hallinta tukee nuorta oman elämän hallinnassa. Kotitaloudessa opituista tiedoista ja taidoista on hyötyä läpi elämän.

Kotitalous on kouluissa suosituimpia valinnaisaineita, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia integroida erilaista tieto- ja taitoperustaa sekä soveltaa sitä oppilaiden oman arkielämän kannalta keskeisiin sisältöihin. Kotitaloustunnit antavat onnistumisen elämyksiä monenlaisille oppilaille, myös erilaisista perheistä tai kotioloista tuleville, kuten esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille nuorille.

Kotitalousopetuksessa oppilaiden käden taidot kehittyvät ja lisäksi ryhmässä toimiminen lisää sosiaalisia taitoja. Teoriapainotteisen kouluviikon lomaan kotitalous tuo tarpeellista ja kaivattua tekemällä oppimista.

Marttaliiton syyskokous kannattaa kotitalouden opetuksen lisäämistä ja kotitalousopetuksen osuuden vahvistamista perusopetuksessa entistä varhaisemmassa vaiheessa.