|

|

Ruokeperinteitä kootaan Elävän perinnön wikiin ja edelleen kansalliseen luetteloon

Se, mitä Suomessa syödään, kertoo maamme luonnosta, historiasta, identiteetistä ja kulttuurista. Ruokaperinteitä kootaan Museoviraston ylläpitämään Elävän perinnon wikiluetteloon, josta perinteitä voidaan hakea myös viralliseen Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Yhdistykset ja erilaiset yhteisöt voivat ehdottaa ja hakea perinteitä kansalliseen luetteloon 5.12. asti.

Ensimmäinen hakukierros kansalliseen luetteloon järjestettiin vuonna 2017, jolloin Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi 52 kohdetta kansalliseen luetteloon. Luetteloon on nimetty mukaan esimerkiksi Euran rinkilöiden leipominen, kalakukko ja olutkulttuuri. Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin, ja siitä on mahdollista tehdä ehdotuksia edelleen Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta.

Miten ilmoitan perinteen?

Ensimmäinen askel on kirjoittaa perinteestä Elävän perinnön wikiluetteloon. Tämän jälkeen voit lukea hakuohjeet kansalliseen luetteloon ja täyttää hakemuslomakkeen. Kerro puuttuvasta perinteestä 5.12 mennessä.

Ohjeita wikiluetteloon

Mitä wikiluetteloon voidaan ottaa mukaan?

  • Ehdotuksia elävästä perinnöstä mainituilla aihealueilla, niitä yhdistäen tai niiden ulkopuolelta.
  • Esityksiä elävästä perinnöstä, joiden ytimessä ovat tekeminen, harjoittaminen ja välittäminen ihmisiltä toisille.
  • Sellaista ihmisoikeuksien sekä Suomen lakien mukaista aineetonta kulttuuriperintöä, joka tukee yhteisöjen välistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä.
  • Sukupolvelta toiselle ja sukupolvirajat ylittäen siirtyviä perinteitä Suomessa.

Kuka voi tehdä ehdotuksia?

  • Yhdistykset
  • Erilaiset yhteisöt (esim. harrastajaryhmät, muut perinteen harjoittajat, tietyn alueen toimijat, organisaatiot)
  • Ryhmä yksityishenkilöitä

Kuka ei voi tehdä ehdotuksia?

  • Selkeästi kaupallisia etuja ajavat tahot
  • Poliittiset järjestöt

Kuka moderoi wikiä?

Museovirasto moderoi wikiä ja pidättää oikeuden pyytää tarkennuksia ilmoituksiin sekä tarvittaessa poistaa puutteelliset tai epäasialliset ilmoitukset.


Lisätietoja