|

|

Siirtolaisuuden ja pakolaisuuden tulevaisuus muutetaan investoimalla ruokaturvaan ja maaseutukehitykseen

International Federation for Home Economicsin (IFHE) lehdistötiedote Maailman ruokapäivänä 16.10.2017

Köyhyys ja nälkä ajavat maaseudun ihmisiä siirtolaisuuteen. Hyvinvoinnin perusta on köyhyyden lopettaminen sen kaikissa muodoissa. Kotitalouden asiantuntijat kautta maailman ovat sitoutuneita tähän tavoitteeseen.

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn mukaan kestäviin elinkeinoihin satsaaminen maaseudulla vastaa osaltaan maailmanlaajuiseen siirtolaisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Kotitalous kaikilla tasoillaan – opetuksessa, tutkimuksessa ja ihmisten arkeen ja politiikkaan vaikuttamisena – tavoittelee ihmisten, perheiden, pakolaisten ja yhteisöjen hyvinvointia.

Perusedellytykset hyvään elämään puuttuvat monissa maailman maissa. Työllistymismahdollisuudet ovat vähäiset, taloudelliset oikeudet ja sosiaaliturva eivät toteudu. Epävarmat poliittiset olot, sodat ja luonnonmullistukset koettelevat kaikkia, mutta erityisesti köyhiä naisia.

Jokainen kotitalous on tiiviisti yhteydessä sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen ympäristöönsä. Toisaalta sen jäsenten osaamisesta, koulutuksesta ja suhteesta toinen toisiinsa riippuu paljon. Kaikki tämä yhdessä vaikuttaa kotitalouden taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Monet hankkeet ympäri maailman todistavat, että kotitalouskoulutus ja -neuvonta ovat tehokkaita välineitä taistelussa köyhyyttä ja nälkää vastaan. Ne lisäävät kykyä hoitaa omaa kotitaloutta ja saada tuloja perustamalla kotitalousalan yritystoimintaa. Kun kotitalousneuvontaa tarjotaan pakolaisille, heidän mahdollisuutensa työllistyä ja sopeutua uuteen elinympäristöön paranevat.


Lisätietoja

  • Terhi Lindqvist, kehittämispäällikkö, kansainvälinen toiminta, vaikuttaminen, terhi.lindqvist@martat.fi, 050 516 9412

International Federation for Home Economics on kotitalousalan globaali kattojärjestö. Martat on IFHE:n organisaatiojäsen. www.ifhe.org