|

|

Sirpa Pietikäinen jatkaa Marttojen puheenjohtajana

Marttaliitto ry:n vuosikokous pidettiin 26.9.2020. Kokousta johdettiin Helsingistä, ja valtaosa kokousedustajista osallistui kokoukseen etäyhteyksillä. Vuosikokous valitsi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen jatkamaan liiton puheenjohtajana. Puheenjohtajuuskausi kestää vuoteen 2022 saakka.

– Martat suuntaavat katseen pitkälle tulevaisuuteen ja ottavat huomioon järjestökentän muutoksen, jolloin toiminta perustuu entistä enemmän kampanjoille ja yksittäisille tapahtumille, linjasi Pietikäinen.

– Jos ennustukset korona-ajan jatkumisesta pitävät paikkansa, on entistä tärkeämpää miettiä, miten me Martat voimme tukea ihmisten turvallisia kohtaamisia ja auttaa apua tarvitsevia heidän arjessaan. Me voimme osaltamme lievittää sitä stressiä, jota tämä poikkeava tilanne aiheuttaa, ja tuoda yhteisöllisyyttä yhteiskuntaan, sanoi Sirpa Pietikäinen valintansa jälkeen.

Uusina jäseninä Marttaliiton hallitukseen valittiin Aila Naalisvaara Jyväskylästä ja Taina Raiski Helsingistä. Erovuorossa olleista jäsenistä hallituksessa jatkavat Jenny Salmela Ilomantsista ja Anu Talka Lappeenrannasta. Heidän lisäkseen hallitukseen kuuluvat Sari Granni Harjavallasta, Sonja Haapakoski Kuopiosta, Kati Sailio Kouvolasta ja Ilona Suppanen Oulusta.

Marttojen teema vuonna 2021 on kohtuullisuus. Martat neuvovat, millaisia valintoja arjessa täytyy tehdä, jotta luonnonvarojen kulutuksessa päästään kestävälle tasolle. Marttajärjestö nostaa esille muutokset, joita yhteiskunnan rakenteissa pitää tapahtua, jotta yksi maapallo riittää. Kohtuullinen kulutus näkyy kaikessa Marttojen toiminnassa: kursseilla, aineistoissa, tapahtumissa, opinnoissa, viestinnässä ja vaikuttamisessa. Jäseniä innostetaan toimimaan ympäristömarttoina ja edistämään ilmastokestävää arkea sekä kohtuullista kulutusta.

Martat vahvistavat kotitalouksien kykyä selviytyä erilaisista arjen häiriötilanteista jakamalla tietoa ja opettamalla taitoja erilaisissa varautumiseen liittyvissä asioissa. Sisältöinä ovat esimerkiksi omatoiminen varautuminen, kotivara ja kotitarveviljely.

Marttaliiton vuosikokous antoi kannanoton Vaikuttavia, vastuullisia ja kestäviä julkisia hankintoja. Martat vaativat, että julkisia hankintoja tulee johtaa, suunnitella ja toteuttaa siten, että niillä edistetään strategisia tavoitteita, kuten työllisyyttä ja aluetaloutta, ympäristönsuojelua, ilmastonmuutoksen hillintää ja ihmisoikeuksia. Ruokaa ja ruokapalveluja ostaessaan julkisten hankkijoiden on selvitettävä ruoan alkuperä ja käytettävä vastuullisia tuotteita. Myös palveluhankintojen tulee olla vastuullisia ja kestäviä.

Kannanotto on kokonaisuudessaan lueattavissa täällä.


Lisätiedot

  • pääsihteeri Marianne Heikkilä, p. 050 375 1195, marianne.heikkila@martat.fi