|

|

STEA-rahoitusta hyvän arjen tukemiseen

Marttaliiton kohdennettu neuvonta jatkuu vuonna 2024.

Arki sujuvaksi 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten, maahan muuttaneiden, rikostaustaisten ja heidän perheidensä kanssa tehtävä arjen sujumista edistävä toiminta jatkuu aiempien vuosien tapaan kohdennetulla toiminta-avustuksella. Toiminta vahvistaa osallistujien arjen hallinnan taitoja ja sosiaalisia taitoja. Toiminnassa tehdään yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen, Into ry:n ja mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttaja-alan toimijoiden kanssa. 

Lapsiperheiden arjen tukeminen 

Marttojen lapsiperhetoiminnalla tuetaan pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja -luentoja vanhemmille sekä antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona. Toiminnassa tehdään yhteistyötä mm. Ensi- ja turvakotienliiton, MLL:n, seurakuntien ja perhekeskusten kanssa. Työ jatkuu kohdennetulla toiminta-avustuksella edelleen vuonna 2024. 

Vilppu 

Ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena ja hyvinvoinnin lisäämiseksi tehtävä vapaaehtoistoiminta vähentää yksinäisyyttä ja edistää mielen hyvinvointia. Vilppu-ryhmien ja Ystäväkahviloiden avulla tuetaan ikääntyviä ja lapsiperheitä voimavaralähtöisen vapaaehtoistoiminnan keinoin. Työ jatkuu kohdennetulla toiminta-avustuksella vuonna 2024.  

Kestävät talouspolut 

Marttaliiton ja Takuusäätiön kolmivuotisessa (2022–2024) hankkeessa yhteiskehitetään uusia ekososiaalisen talousneuvonnan toimintatapoja ja välineitä. Tavoitteena on vahvistaa taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien ihmisten taloudellista toimintakykyä, kestävän arjen ja talouden hallintaa sekä osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.    

Luontokoti 

Luontokoti -hanke (2022–2024) tutustuttaa maahanmuuttajia lähiluontoon sekä luonnontuotteiden keruuseen ja kotipuutarhaviljelyyn. Hanke luo kotoutujille osallisuuden tunnetta, laajentaa omaa elämänpiiriä ja vahvistaa sosiaalisia suhteita oman alueen toimijoiden kanssa. Toiminta tarjoaa innostavia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Martoille ja lisää heidän osaamistaan kotoutumisen tukijoina. Hankkeessa tehdään yhteistyötä monikulttuuriyhdistysten kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Monihelin kanssa.  

Lisätietoja