|

|

Stop #Ecocide-kampanjan vetoomus luovutettiin pääministerille

Stop #Ecocide-kampanjan vetoomus luovutettiin pääministeri Marinille 7.12.2020. Marttojen puolesta vetoomuksen on allekirjoittanut pääsihteeri Marianne Heikkilä. Vetoomuksen tavoitteena on suojella kaikkea elämää maapallolla.

Lisätietoa vetoomuksesta:

Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen hallitukseen, että se ilmoittaa tukensa ympäristötuhon (Ecocide) kansainväliselle kriminalisoinnille. Useiden maiden on tuettava Ecocide-lain voimaansaattamista, jotta kaikkea elämää maapallolla voidaan suojella pitkäaikaisesti.

Miksi tällä on merkitystä?

Nykyisten lakien sallima, vuosikymmeniä jatkunut ekosysteemien laajamittainen vahingoittaminen ja tuhoaminen (Ecocide) on johtanut maailmanlaajuiseen ilmasto- ja ympäristökriisiin. Sopimukset, säännöt ja oikeuskäytännöt ovat epäonnistuneet estämään kaiken tämän.

On aika muuttaa sääntöjä

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöä on muutettava siten, että ympäristötuho (Ecocide) sisällytetään jo voimaan tulleiden rikoslakien rinnalle, jotka kriminalisoivat kansanmurhan, sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Lakimuutos tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan juridisen pelotteen vastuullisissa asemissa oleville. Muutos voidaan panna täytäntöön nykyisissä rikosoikeuden järjestelmissä.

Tätä vetoomusta käytetään sekä kansainvälisesti että kansallisesti osoittamaan hallituksille kansalaisten kasvavaa kannatusta aloitteelle. Vetoomus on avoin uusille allekirjoituksille, ja se vahvistuu samalla kun yhä useampi hallitus julistaa vaatimukselle tukensa.

Lisätietoa

#kestäväkehitys #Ecocide