|

|

Tapiola ja Marttaliitto edistävät yhdessä nuorten talousosaamista

Talousosaamisen lisääminen ja finanssilukutaito ovat olleet niin Marttojen neuvonnan kuin Tapiolan painopisteitä jo usean vuoden ajan. Tapiolan ja Marttojen vuoden 2012 alussa aloittama yhteistyö tarjoaa nuorille konkreettista ja käytännönläheistä neuvontaa arjen talousasioissa.

”Yhteistyö liittyy Marttojen Pidä kiinni rahoistasi -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on parantaa nuorten taloudellista turvallisuutta ja herättää nuorten kiinnostus omien raha-asioiden hoitoon sekä oman talouden hallintaan. Kohderyhmänä ovat etenkin ensimmäiseen omaan kotiinsa muuttavat nuoret” kehittämispäällikkö Teija Jerkku Marttaliitosta kertoo.

”Yhteistyömme tavoitteena on antaa itsenäistyville nuorille hyvät eväät omaan elämään ja ennaltaehkäistä tietämättömyydestä tai ajattelemattomuudesta mahdollisesti koituvia talousongelmia. Talousongelmat voivat hankaloittaa nuoren elämää pitkälle tulevaisuuteen, joten aihe on tärkeä”, sanoo kehittämispäällikkö Sari Byman Tapiolasta.

Talousneuvontaa kasvotusten

Marttajärjestön kotitalousneuvojat antavat nuorille talous- ja vakuutusneuvontaa eri puolilla Suomea järjestettävissä koulutus- ja neuvontatilaisuuksissa. Keskustelun herättäjänä nuorten kanssa kotitalousneuvojat käyttävät apunaan Marttaliiton ja Tapiolan yhteistyössä tuottamaa korttisarjaa, jossa arjen talousasioita on kuvattu puhuttelevin piirroksin. Korttisarjassa on kolme teemaa: raha-asiat ja turvallisuus, kodinhoito sekä ruoka ja ravitsemus.

”Olemme saaneet hyvää palautetta tilaisuuksiin osallistuneilta nuorilta sekä kotitalousneuvojiltamme. Korttien avulla toivotaan syntyvän hyvää ja innostunutta keskustelua sekä oivalluksia. Nuorille on antoisaa päästä itse pohtimaan asioita ja vaihtamaan ajatuksia”, Jerkku sanoo.

Marttapiireissä järjestetään nuorille, nuorille perheille ja työttömille vuosittainnoin 200 Pidä kiinni rahoistasi -kurssia. Kurssit toteutetaan yhteistyössä alueellisten yhteistyökumppaneiden, kuten kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja paikallisten järjestöjen kanssa.

Tapiola aktiivisesti mukana finanssilukutaitoa lisäävissä hankkeissa

Tapiola osallistuu aktiivisesti hankkeisiin, joilla edistetään kansalaisten talousosaamista ja finanssilukutaitoa. Tapiola on mukana muun muassa Kuluttajatutkimuskeskuksen vetämässä TOKATA-hankkeessa (Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä), sekä Finanssialan Keskusliiton Zaldo-hankkeessa, jotka molemmat tähtäävät nuorten talousosaamisen parantamiseen. Senioreiden talousosaamista ja ymmärrystä finanssituotteista Tapiola edistää yhdessä Eläkeliiton kanssa, lisäksi yhteistyötä tehdään myös Veronmaksajain Keskusliiton kanssa.

Lisätietoja:

Sari Byman

Kehittämispäällikkö

Yhteiskuntasuhteet ja vastuullinen yritystoiminta -yksikkö

Tapiola-ryhmä

puh. (09) 453 4285

sari.byman(at)tapiola.fi

Teija Jerkku

Kehityspäällikkö

Marttaliitto ry

puh. 010 838 5526

teija.jerkku(at)martat.fi

Marttaliitto ry

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö antaa jäsenilleen taitoja ja valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Marttaliitto suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa. Marttaliittoon kuuluu 16 piiriä, joissa ammattitutkinnon suorittaneet kotitalous- ja puutarhaneuvojat järjestävät kursseja ja opetusta. Marttayhdistyksiä on 1 200 ja niissä yli 45 000 jäsentä. Yhdistykset kokoontuvat marttailtoihin kotitalouskurssien, kädentaitojen, luentojen ja opiskelun merkeissä.

www.martat.fi

www.facebook.com/martatvinkkaa