|

|

Tarkista luomutuotteiden aitous suoramyynnissäkin

Sadonkorjuuaika on lähi- ja luomuruuan kulta-aikaa. Loppukesän tori- ja REKO-myynnissäkin on luomutuotteiden aitous pystyttävä todistamaan eikä kuluttajia saa johtaa harhaan.

Torilla ja suoramyynnissä pätevät samat säännöt kuin muussakin luomutuotteiden markkinoinnissa: vain luomuvalvonnan kautta luomusertifioituja tuotteita saa markkinoida ja myydä luomutuotteina.

– Luomu, luonnonmukainen, biodynaaminen, ekologisk, bio- ja eko-alkuisten ilmaisujen käyttäminen on sallittua vain silloin, kun tuote on viljelty ja valmistettu luomutuotantoehtojen mukaisesti, muistuttaa Luomuliiton asiantuntija Brita Suokas.

Pakatuissa tuotteissa on oltava tuotetta koskevat lakisääteiset pakkaus- ja luomumerkinnät. Irtotuotteiden myyjällä on oltava mukana tuottajan tai valmistajan luomutodistus, joka kertoo, että tuotanto on luomusertifioinnin piirissä.

– Jos epäilet, että sinulle tarjottu tuote ei ole aito, sertifioitu luomutuote, ota yhteys myyntipaikkakunnan terveystarkastajaan ja kerro epäilyksistäsi, Suokas opastaa.

Luomutuotteiden merkintöjä ja markkinointiväittämiä koskeva valvonta kuuluu kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille eli terveystarkastajille.

– Jos tuotanto ei ole luomuvalvonnan piirissä ja luomuväite on virheellinen, on terveystarkastajan tehtävä kehottaa myyjää poistamaan luomuväitteet ja opastaa tuottajaa liittymään luomuvalvontaan, Suokas kertoo.

Aiheesta on kirjoitettu tarkemmin Luomulehdessä.

Lisätiedot

Brita Suokas
Luomuasiantuntija
Luomuliitto
044 528 8722
brita.suokas@luomuliitto.fi

Marttaliitto hallinnoi vuosina 2019–2021 toteutettavaa Miksi pakkausmerkinnät -hanketta. Miksi pakkausmerkinnät -hanke edistää elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen tuntemusta sekä kiinnostusta niitä kohtaan. Hanketta toteuttavat Marttaliitto, Luomuliitto, Kuluttajaliitto ja Ruokatieto, ja sitä rahoittaa Ruokavirasto. Löydät hankkeen toteuttamat verkkosivut ohjeistuksineen osoitteesta www.martat.fi/miksi-pakkausmerkinnat. Lisätietoa hankkeesta saat myös Marttaliiton hankekoordinaattori Hanna Viidalta.