|

|

Tiedote: Marttaliiton syyskokouksen henkilövalinnat ja siirtyminen yhteen vuosikokoukseen

Marttaliiton syyskokous pidettiin Marttatalossa Helsingissä 12.10.2013.
Kokouksen avasi puheenjohtaja Lea Sairanen. Kokouksessa päätettiin siirtymisestä yhden vuosikokouksen malliin sekä valittiin uusia jäseniä hallitukseen.

Marttaliiton syyskokous hyväksyi sääntömuutosesityksen, jonka keskeisin sisältö oli siirtyminen yhden vuosikokouksen järjestelmään sekä hallituksen varajäsenjärjestelmästä luopuminen.

Marttaliiton syyskokous valitsi seuraavat henkilöt hallitukseen:  Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lea Sairanen. Uutena jäsenenä Marttaliiton hallitukseen valittiin projektisuunnittelija Ulla Keski-Sämpi Kannuksesta. Erovuoroisista jäsenistä uudelleen tehtävään valittiin toimistosihteeri Riitta Leinonen Turusta, suunnittelija Helena Puhakka-Tarvainen Joensuusta ja opetusneuvos Riikka Vacker Espoosta.

Hallituksen jäseninä jatkavat toimistosihteeri Sari Granni Harjavallasta, opiskelija Maija Lepistö Tampereelta, ammattiopettaja Airi Väänänen Iisalmesta ja kirkon nuorisotyön ohjaaja Pia Rättyä Kempeleestä.

Kokouksessa valittujen hallitusten jäsenten toimikausi alkaa 1.1.2014 ja jatkuu vuoden 2016 vuosikokouksen päättymiseen saakka.