|

|

Tule mukaan Ylen Nettiä ikä kaikki -digitalkoisiin elokuussa

Väestörekisterikeskus, Digi arkeen -neuvottelukunta ja valtiovarainministeriö tekevät yhteistyötä Ylen kanssa suomalaisten digitaitojen parantamiseksi osallistumalla Nettiä ikä kaikki -kiertueelle. Kampanjassa opetetaan hyödyllisiä digitaitoja vanhemmille, isovanhemmille tai vaikka naapurille. Nettiä ikä kaikki -haaste aukeaa 13.8. ja kestää neljän viikon ajan.

Nettiä ikä kaikki – Iloa digistä -kiertua

Elo–syyskuun vaihteessa toteutettavalla Ylen kiertueella kerrotaan digituesta ja digitaalisten palvelujen käyttämisen myönteisistä puolista. Kiertue pysähtyy Espoossa, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Kuopiossa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Oulussa, Jyväskylässä ja Vaasassa. Kiertue on osa Ylen 13.8. alkavaa digitaitokampanjaa Nettiä ikä kaikki.

Kiertueen tapahtumapaikkoina ovat pääkirjastot ja Espoossa Sellon kirjasto. Väestörekisterikeskuksen, valtiovarainministeriön ja Digi arkeen -neuvottelukunnan lisäksi yhteistyössä Ylen kanssa ovat Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta, Enter ja Suomen kirjastoseura.

Digituki auttaa uusien taitojen kasvattamisessa

Yhteiskunnan ja palvelujen digitalisoituessa on tärkeää, että kaikille taataan mahdollisuus hyödyntää digitaalisia palveluja. Niiden henkilöiden auttamiseksi, joille digitaaliset laitteet ja sähköinen asiointi eivät ole tuttuja, on saatavilla digitukea. Sitä tarjoavat esimerkiksi monet kunnat, yhdistykset ja kirjastot.

Digituki auttaa, jos ei osaa käyttää älypuhelinta, tietokonetta tai tablettia, tai jos tarvitsee apua esimerkiksi digipalvelujen käytössä ja sovellusten asentamisessa. Digitukipalvelut pyritään saamaan esiin Suomi.fi-palveluun helpottamaan digituen löydettävyyttä. Myös Kansalaisneuvonta (puh. 0295 000) auttaa löytämään digitukea läheltä tarvitsijan kotia.

Digitukea kehitetään muun muassa alueellisilla piloteilla

Väestörekisterikeskus ja valtiovarainministeriö ovat aloittaneet valtakunnallisen työn digituen kehittämiseksi. Taustalla on vuodenvaihteessa päättyneessä AUTA-hankkeessa luotu digituen toimintamalli.

Väestörekisterikeskus on valtakunnallisen digituen mallin kehittäjä ja tarjoaa tukea digituen järjestäjille. Tavoitteena on näin kehittää ympäri Suomea tarjottavan digituen yhtenäisyyttä ja laatua.

Digituen toimintamallin mukaisesti maakunnilla tulee olemaan digituen alueellisen koordinoijan ja kehittäjän rooli. Siihen kuuluu alueellisen digitukiverkoston kokoaminen ja tuen tarpeen arviointi. Tällä pyritään varmistamaan digituen saatavuus ja löydettävyys huomioiden alueelliset erityispiirteet. Syksyllä digituen toimintamallia pilotoidaan alueellisesti.

Mukana digitaitoja kehittämässä on myös Digi arkeen -neuvottelukunta, jonka vetäjänä toimii Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä. Se on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja kolmen ministeriön välinen yhteistyö- ja vuoropuhelukanava. Neuvottelukunnan tehtävä on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä, jotta eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Digi arkeen -neuvottelukunnan on asettanut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, ja sen toimintakausi on 8.3.2017–28.2.2019.


Lisätietoja