|

|

Työpaikkailmoitus VIIRI-hanke, Joensuu

Pohjois-Karjalan Martat ry on kansalaisjärjestö joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta. Piirin alueella toimii 107 marttayhdistystä ja 9 toimintaryhmää. Jäseniä on n. 3 900. Piiri tarjoaa asiantuntevaa kotitalousneuvontaa, elämyksiä ja iloista yhdessäoloa. Yhdistykset järjestävät monipuolista jäsentoimintaa.

Etsimme reippaaseen joukkoomme, valtakunnalliseen VIIRI – Virkeyttä, ruokaa ja arkiaktiivisuutta hankkeeseen kokoaikaista

Projektipäällikkö, kotitalousasiantuntijaa

Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai epäterveellisten elintapojen takia. Tässä kohderyhmässä painottuvat alle 40-vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat työikäiset miehet sekä paljon palveluita tarvitsevat työttömät. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017- 31.12.2020, STEA tekee rahoituspäätöksen vuosittain.  Hankkeen toimintaa toteutetaan kuudessa Marttapiirissä. Haettava henkilö toimii Joensuussa koko hankkeen koordinaattorina tehden myös käytännön neuvontatyötä.

Tehtävä vaatii itsenäistä työotetta, hankeosaamista, erinomaisia sosiaalisia taitoja sekä koordinointikykyä. Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvä neuvonta on erityisosaamistasi. Kirjallinen ja suullinen ilmaisusi on sujuvaa. Olet innostunut, omatoiminen ja sitoutunut jäsen työyhteisössäsi. Soveltuva korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.

Tehtävä on määräaikainen.  Työsuhteessa noudatetaan neuvonta-alan TES:ä. Palkkaus on TES:n vaativuusryhmän N4 mukainen. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputöitä.

Toivomme hakemuksen ja cv:n postitse 29.6.2017 mennessä osoitteeseen Pohjois-Karjalan Martat ry, Viiri/Katja Kolehmainen, Koskikatu 5-7, 80100 Joensuu. Haastattelut pidetään 11.-13.7.,  jolloin toivomme hakijan esittävän työ- ja opintotodistukset. Tehtävä täytetään saatuamme lopullisen rahoituspäätöksen.

Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Katja Kolehmainen, puh. 0400 179 095 (pe 2.6. klo 13-17, ma-ke 26.-28.6. klo 10-15). www.martat.fi/pohjois-karjala