|

|

Uusia työntekijöitä ja nimityksiä Marttaliitossa

Marttaliitossa aloittaa uusia työntekijöitä ja toisia jää eläkkeelle. Liitossa on myös tarkennettu uusia toimenkuvia järjestön kehittämiseen ja päivittämiseen liittyen.

Kansalaistoiminnan johtaja

Marttaliitossa aloittaa 1.4.2017 alkaen kansalaistoiminnan johtajana Reija Salovaara (41), jonka vastuualueena on järjestöpalvelujen johtaminen ja esimiehenä toimiminen, järjestöviestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä järjestökentän tukeminen.

Reija siirtyy Marttaliiton uuteen tehtävään Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin viestinnästä ja koulutuksista vastanneen johtajan toimesta ja on kuulunut johtoryhmään sekä toiminut tiiminvetäjänä.

Hän on toiminut aikaisemmin mm. Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, Nuorten Akatemian yhteyspäällikkönä, Nuorisotutkimusseuran järjestö- ja toimitussihteerinä sekä Suomen Lukiolaisten Liiton järjestösihteerinä.Kansalaistoiminnan johtaja tulee johtoryhmän jäseneksi. Koulutukseltaan Salovaara on yhteisöpedagogi (yamk). Lisäksi hän on opiskellut mm. viestintää, markkinointiviestintää ja järjestöjohtamista. Tehtävä on Marttaliitossa uusi ja Salovaara kuuluu johtoryhmään. Suorarekrytointi tehtiin yhteistyössä Staff Pointin kanssa.


Viestintäkoordinaattori

Marttaliitossa aloitti helmikuun alusta viestintäkoordinaattorina Joonas Jylhä (30), jonka tehtäviin kuuluu sekä hallinnon että viestinnän tehtäviä.

Joonas Jylhä siirtyy Marttaliiton tehtävään Suomen Sukututkimusseuran järjestöpäällikön tehtävästä 1.2.2017 alkaen. Tehtävä on uusi. Jylhä on opiskellut viestintää, liiketaloutta sekä tietojenkäsittelyä ja tehnyt aiemman työuransa vuodesta 2005 alkaen erilaisissa viestintä- ja järjestötehtävissä muun muassa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja oikeusministeriössä. Jylhä on johtoryhmän ja hallituksen sihteeri ja seuraa ko. tehtävässä eläkkeelle jäävää hallintosihteeri Seija Uimaniemeä. Määräaikaiseen tehtävään haki 270 työnhakijaa ja rekrytointi tehtiin yhteistyössä Staff Pointin kanssa.


Johtava asiantuntija: palvelumuotoilu, koulutus, innovaatiot

Kehitysjohtaja Marjahelena Salonen siirtyy 1.4. alkaen uuteen tehtävään Marttaliitossa. Johtava asiantuntija, palvelumuotoilija kehittää, tuotteistaa ja konseptoi järjestön palveluita, sekä löytää uusia innovaatioita.  Salonen hoitaa edelleen koulutuspalveluiden- ja opintotoiminnan koordinointia ja kehittämistä. Salonen on johtoryhmän jäsen.


Neuvonnan johtaja

Kehittämispäällikkö Teija Jerkku on nimetty Marttaliiton neuvonnan johtajaksi 1.1.2017 alkaen. Tehtävänkuva säilyy ennallaan ja Jerkku toimii neuvonnan esimiehenä sekä johtoryhmän jäsenenä.


Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Toimistopäällikkö Ritva Ikonen siirtyi 1.1.2017 alkaen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriksi. Ikosen tehtäviin kuuluvat valtakunnallisen vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja materiaalien tuottaminen, sisällöllisen toiminnan kehittäminen ja konseptointi. Lisäksi hän vastaa vapaaehtoistoiminnan strategian jalkautumisesta piireihin ja käsityötoiminnan koordinoinnista.


Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminnan koordinaattori

Kotitalousopettaja Katariina Juurikkala on palkattu 1.1-31.12.2017 väliseksi ajaksi STEA-avusteisen Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminnan koordinaattoriksi.


Nuorten Z-toiminnan koordinaattori

Neuvontajärjestöjen (Marthaförbundet, Maa- ja kotitalousnaiset, Taito ry, Marttaliitto ry) yhteisessä hankkeessa Z-hankekoordinaattorina aloittaa restonomi, AMK Hanna Tuominen. Hän on työskennellyt aikaisemmin Pohjois-Karjalassa Pro Agrian projektipäällikkönä elintarvikealan kehittämishankkeessa sekä toiminut yhteistyössä Taitoyhdistyksen ja Marttojen kanssa. Tehtävässä toimitaan 80 % työajalla 1.2.2017-31.12.2018 välisenä aikana.


Kotitalousasiantuntija

Kotitalousopettaja, FM Anni Rossin on palkattu 1.1.-31.12.2017 väliseksi ajaksi kotitalousasiantuntijan tehtävään. Rossin tukee verkkopalvelu-uudistusta ja neuvonnan tehtäviä.


Marttaliiton pääsihteeri

Marttaliiton toiminnanjohtaja, TM, pappi Marianne Heikkilän nimike muuttui 1.1.2017 pääsihteeriksi. Toimenkuva säilyy samana, pääsihteeri vastaa taloudesta, hallinnosta, toiminnasta, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, sidosryhmä- ja yritysyhteistyöstä sekä henkilöstöstä. Nimityksen muutoksella haetaan selkeyttä piirien toiminnanjohtajien ja Marttaliiton toiminnanjohtajan välille.


Johtava asiantuntija, kestävä kehitys, kotipuutarha, marttaperinne

Asta Kuosmasen nimikkeeksi muutettiin 1.3.2017 lukien Johtava asiantuntija. Pääsihteerin sijaisena toimii jatkossa hallinto- ja talousjohtaja Reijo Petrell. Nimike on johtava asiantuntija, kestävä kehitys, kotipuutarha, marttaperinne.


Eläkkeelle

Hallintosihteeri Seija Uimaniemi jää eläkkeelle 1.6.2017 lukien.

Järjestöpäällikkö Pirkko Elomaa-Vahteristo siirtyy osa-aikaeläkkeeltä kokoaikaiselle eläkkeelle 1.6.2017.


Marttaliiton harjoittelijat keväällä 2017

Neuvonnan harjoittelijana toimii kotitalousopettajaksi valmistuva Ella Airola keväällä 2017 yhteensä 3 kuukauden ajan. Ohjaajana toimii Marttaliiton neuvonnan johtaja Teija Jerkku. Airola tukee verkkopalvelu-uudistusta ja neuvonnan tehtäviä.

Valokuvauksen harjoittelijana toimii Tuomas Puranen 9.1.-24.3.2017. Hän ei ole työsuhteessa Marttaliittoon. Harjoittelun ohjaajana toimii Marttaliiton graafikko Katja Kuittinen.