|

|

Väestöliitto ja kumppanijärjestöt: Täydellistä vanhemmuutta ei ole

Väestöliiton ja kumppanijärjestöjen yhteinen kampanja 27.5.–1.6. kannustaa huomaamaan omat ja muiden onnistumiset vanhemmuudessa.

Vaikka vanhemmat ovat yhä valveutuneempia ja taitavampia, moni kokee riittämättömyyden tunteita. Väestöliiton ja kumppanijärjestöjen palveluissa kuuluu ja näkyy se, miten vanhemmat kohdistavat välillä kohtuuttomia vaatimuksia omaan vanhemmuuteensa. Pyrkimyksestä tarjota lapselle mahdollisimman hyvät puitteet kasvuun voikin tulla uuvuttavaa suorittamista.

Vanhemmuudessa ei tarvitse pärjätä yksin

Väestöliiton ja kumppanijärjestöjen muodostama Kannustavan vanhemmuuden verkosto muistuttaa, ettei vanhemmuudessa kannata havitella täyden kympin tyylipisteitä. Itsensä vertailu muihin vaikkapa somekuvaston perusteella on haitallista. Lapselle riittää oikein hyvin tavallinen, mokaileva, mutta turvallinen vanhemmuus.

Suomalaisvanhemmat ovat IIPB-tutkimuksen (International Investigation of Parental Burnout) mukaan kansainvälisesti uupuneimpien joukossa. Tutkijat pitävät yksilökeskeistä kulttuuriamme yhtenä vanhempien uupuneisuutta selittävänä tekijänä. Sille on leimallista myös yksinpärjäämisen ihannointi.

Vanhemmuudessa ei kuitenkaan tarvitse pärjätä yksin. Jos perheen, suvun ja ystävien tukiverkostoja ei ole, on apua ja tukea saatavilla neuvoloiden, perhe- ja sosiaalityön sekä järjestöjen kautta. Joskus kynnys tuen tarpeen ilmaisemiseen voi olla korkea, vaikka avun pyytäminen on rakastavaa, vastuullista ja rohkeaa vanhemmuutta.

Tue ja kannusta myös muita

Verkosto edistää kannustavaa vanhemmuutta, joka yksinkertaisimmillaan on hyvän huomaamista lapsessa ja onnistumisten sanoittamista hänelle. Myös vanhempien olisi hyvä huomata onnistumisensa sekä tuntea ja saada kuulla, että hyvä on huomattu myös heissä.

Voisimmeko siis arvostelevan katseen sijaan katsoa myötätuntoisesti vanhempaa, joka yrittää rauhoittaa julkisella paikalla lapsensa kiukkua? Voisimmeko tarjota konkreettista apua väsyneelle vanhemmalle? On jaksamisen kannalta tärkeää, että vanhemmat huomaisivat kaiken sen, mikä omassa vanhemmuudessa sujuu ja on hyvin.

Kampanja huipentuu 1.6. vietettävään kansainväliseen vanhemmuuden päivään (YK)

Kampanjaa voi seurata Väestöliiton ja verkostokumppaneiden somekanavilla aihetunnisteilla #VanhemmuudenPäivä. Tarjolla on vinkkejä ja näkökulmia kannustavaan vanhemmuuteen. Verkosto haastaa huomamaan onnistumisia ja kehumaan vanhempia tilaisuuden tullen. Oman kehun voi jakaa myös somessa kampanjan aihetunnisteella.

Kampanjoinnissa ovat mukana Marttaliiton lisäksi Väestöliitto, Adoptioperheet ry, Familia ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Uusperheiden liitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto sekä ADHD-liitto.


Lisätietoja

  • Marttaliitto, Taru Karonen, 050 566 4508, taru.karonen@martat.fi
  • Väestöliitto, Heidi Schrooten, 040 705 8444, heidi.schrooten@vaestoliitto.fi
  • Adoptioperheet ry, Jenny Nyman, 040 538 4652, jenny.nyman@adoptioperheet.fi
  • Familia ry, Elina Helmanen, 050 433 5411, elina.helmanen@familiary.fi
  • Sateenkaariperheet ry, Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus, Sanna Metsäpuu, 050 410 6772, sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
  • Suomen Uusperheiden Liitto ry, Kirsi Heikinheimo, 040 689 1518, kirsi.heikinheimo@supli.fi

YK:n kansainvälisen vanhemmuudenpäivän teemasivut: Global Day of Parents | United Nations