|

|

Verkkopankkitunnusten oltava osa peruspankkipalveluita

Marttaliitto on mukana Mun talous -verkoston kannanotossa, jossa painotetaan, että kaikilla pitäisi olla oikeus verkkopankkitunnuksiin. Ne mahdollistavat kansalaisen osallistumisen sekä taloudellisesti kohtuullisen pankkiasioinnin.

Sekä julkiset että yksityiset palveluntarjoajat ovat siirtäneet palveluitaan yhä enemmän verkkoon. Tämän vuoksi on varmistettava, että kansalaisille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet käyttää palveluita.  Tämä ei toteudu, jos verkkopankkitunnuksia käytetään julkisiin palveluihin tunnistautumisen välineenä, mutta verkkopankkitunnuksia ei ole kaikkien saatavilla.

Tietoyhteiskuntakehityksen myötä verkkopankkitunnukset ovat tulleet merkittäväksi palveluksi. Sekä julkiset että yksityiset palveluntarjoajat ovat korvanneet perinteisiä palveluita sähköisillä palveluilla ja muilla, täysin uusilla toimintamalleilla. Useissa näissä palveluissa tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla. Suomalaisten enemmistö on pysynyt mukana tässä kehityksessä.

Suomen laissa määritellään, että asiakkailla on oikeus peruspankkipalveluihin. Peruspankkipalveluiksi on määritelty tavanomainen talletustili ja tilin käyttöön tarkoitetun välineen myöntäminen. Näitä luottolaitos saa kieltäytyä myöntämästä vain painavalla perustella. Maksuhäiriömerkintä ei ole painava peruste peruspalvelun kieltämiseksi.

Julkisuudessa on keskusteltu siitä, kuinka maksuhäiriömerkintä on saattanut olla syy kieltäytyä tarjoamasta asiakkaalle verkkopankkitunnuksia. Maksuhäiriömerkintöjen määrän kasvu on ollut huomattavaa viime vuosina ja erityisesti nuorten maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet.  Tämä luo asetelman, joka voi syrjäyttää osan nuorista julkisten palveluiden sähköisestä käytöstä sekä edullisimmasta laskujen maksusta verkossa.

Mun talous –verkoston eri eduskuntapuolueille luovuttaman kannanoton mukaan verkkopankkitunnukset on nähtävä peruspalveluna, joka mahdollistaa kansalaisena osallistumisen sekä taloudellisesti kohtuullisen pankkiasioinnin. Tilanteen korjaamiseksi ja kansalaisten yhdenvertaisuuden takaamiseksi asiasta olisi syytä säätää lailla.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Pinja Hirvilammi
Suomen Setlementtiliito, Mun talous –hanke
puh. 050 431 7909
pinja.hirvilammi@setlementti.fi