|

|

VieKas LIFE –vieraslajihanke päättyy, mutta vieraslajien vastaista työtä tarvitaan tulevaisuudessakin

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima, vuonna 2018 alkanut VieKas LIFE –hanke (FinvasiveLIFE, LIFE 17 NAT/FI/000528) tulee päätökseensä vuoden 2023 lopussa. Marttojen lisäksi hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat olleet Luontoliitto, Luonnonvarakeskus Luke, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS sekä Riihimäen ja Jyväskylän kaupungit. 60 % hankkeen rahoituksesta on tullut EU:n ympäristöön, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuvasta LIFE-ohjelmasta. 

Haitalliset vieraslajit ovat ihmisen toiminnan vaikutuksella levinneitä kasvi-, eläin- ja eliölajeja, jotka uhkaavat luonnon monimuotoisuutta, sekä aiheuttavat mm. taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Viisivuotisen hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja torjua haitallisia vieraslajeja Suomessa sekä levittää vieraslajitietoisuutta kansalaisille. Tavoitteena oli myös löytää vieraslajeille ympäristöystävällisiä ja tehokkaita torjuntamenetelmiä. 

Marttojen tavoitteena hankkeessa oli jakaa vieraslajitietoutta kotitalouksiin sekä puutarhaharrastajille, ja tätä kautta vähentää vieraslajien leviämistä. Tiedon jakamista tehtiin viestinnän lisäksi järjestämällä vieraslajiaiheisia luentoja, koulutuksia sekä muita tapahtumia. Marttaliitto ja marttapiirit järjestivät yhteensä 59 koulutustilaisuutta ja luentoa, joiden lisäksi vapaaehtoiset puutarhamartat raportoivat järjestäneensä yhdistyksissään 73 vieraslajiaiheista tapahtumaa. 

Vapaaehtoisten marttojen tekemä vieraslajityö on ollut arvokasta ja saanut myös tunnustusta. Kirkkonummen Porkkalan Martat sekä heidän vieraslajikoordinaattorinaan toiminut Kyllikki Stålnacke palkittiin vuoden 2023 Kirkkonummen ympäristöpalkinnolla ansioituneen ja merkityksellisen vieraslajitorjunnan johdosta. Vapaaehtoistyönä tehty torjunta on onnistunut hävittämään useita vieraslajiesiintymiä sekä lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Koulutusten ja tapahtumien lisäksi Martat ovat viestineet vieraslajeista runsaasti niin verkkosivuillaan kuin sosiaalisen median kanavissakin. Vieraslajineuvontaa on ollut tarjolla mm. verkkosivujen Kotipuutarha-chatissa, Martat-sovelluksessa sekä Martat-lehdessä. Lisäksi Martta-akatemiassa on ollut mahdollista suorittaa vuodesta 2020 alkaen avoin Vieraslajit-verkkokurssi. Vuonna 2019 julkaistiin Viekkaat vieraat –vieraslajiopas.

Vieraslajineuvonta tulee tulevaisuudessakin olemaan tärkeä osa Marttojen puutarhaneuvontaa. Tietoa haitallisista vieraslajeista ja niiden torjumisesta löytyy jatkossakin martat.fi-sivustolta sekä Martat-sovelluksesta. Vuoden 2024 alussa Martta-akatemiassa julkaistaan kaksi päivitettyä Vieraslajit-kurssia, jotka ovat ilmaisia ja avoimia kaikille. Martta-akatemiassa sekä MartatTV-kanavalla YouTubessa on myös katsottavissa tallenteita Marttojen järjestämistä vieraslajiluennoista. 

Lisätietoa