|

|

Vieraslajit aiheuttavat harmia ihmisten terveydelle ja jopa kiinteistöjen arvolle – Martat tarjoavat nyt vieraslajineuvontaa

Osa pihojemme koristekasveista on ajan myötä levinnyt luontoon. Jotkin näistä kasveista ovat haitallisia vieraslajeja. Ne leviävät erityisen tehokkaasti ja ovat vaikeasti torjuttavia. Ne aiheuttavat harmia luonnolle ja ihmisten terveydelle, ja voivat jopa laskea kiinteistöjen arvoa. Marttaliitto yhteistyökumppaneineen opastaa nyt suomalaisia torjumaan kotipihan ja lähiluonnon vieraslajeja. Apuna on myös vieraslajineuvonta-chat.

Mitä ovat haitalliset vieraslajit?

Vieraslajit ovat levinneet luontoon ihmisen myötävaikutuksella, joko tahattomasti tai tarkoituksella. Haitalliseksi vieraslaji muuttuu, kun se aiheuttaa huomattavaa ekologista, terveydellistä tai taloudellista haittaa. Esimerkiksi jättipalsami ja komealupiini vievät tilaa alkuperäisiltä kasvilajeilta ja kilpailevat pölyttäjistä niiden kanssa. Kurtturuusu valtaa luonnontilaisia rannikkoalueita ja estää uimarantojen virkistyskäytön. Jättiputkikasvustot voivat estää alueella liikkumisen ja alentaa jopa kiinteistön arvoa. Jos jättiputken kasvinestettä joutuu ihoalueelle, joka on alttiina auringon uv-säteilylle, on seurauksena palovamma.

Talkoilla haitallisia vieraslajeja vastaan

Jokainen kotipihalla ja luonnossa liikkuja voi oppia tunnistamaan haitallisia vieraslajeja ja ilmoittaa havainnoistaan. Haitallisten vieraslajien torjunnassa päästään parhaaseen lopputulokseen, kun valikoidaan oikea torjuntamenetelmä, aloitetaan torjunta ajoissa ja jatketaan torjuntaa riittävän kauan. Kannattaa myös tarkkailla vierasperäisten kasvien kasvussa ja leviämisessä tapahtuvia muutoksia. Silloin voidaan ennakoida ja estää niiden leviäminen luontoon haitallisiksi vieraslajeiksi.

Vieraslajineuvonta-chat neuvoo

Kysy martalta -chatissa voi kysyä 29.5. asti neuvoja vieraslajeihin liittyvissä asioissa, kuten havainnoinnissa, tunnistamisessa ja torjunnassa. Chatissa kerrotaan, mitä kasveja kannattaa valita pihaan, jotta vieraslajit eivät leviä. Chat on avoinna martat.fi:ssä maanantaina ja keskiviikkona klo 17–19 sekä tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9–11.


Lisätietoja

INFO

VieKas LIFE (2018–2023) on haitallisten vieraslajien kartoitukseen ja torjuntaan sekä tiedon levittämiseen keskittyvä hanke. Tavoitteena on, että kotipuutarhoissa kasvavat jättipalsamit, jättiputket ja keltamajavankaalit tunnistetaan ja hävitetään ja niiden tilalle istutetaan turvallisia lajeja. Hankkeen aikana tutustutaan myös muihin vieraslajeihin ja keinoihin, joilla niiden leviäminen estetään. Hanketta johtaa Suomen Luonnonsuojeluliitto kumppaneinaan Marttaliitto, Luonto-Liitto, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS sekä Jyväskylän ja Riihimäen kaupungit. Hankkeen päärahoittaja on EU:n LIFE-ohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistä ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä tukemalla luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita Euroopassa.