|

|

Viisi muistutusta kehysriihen alla

Martat muistuttaa yhdessä Fingon ja muiden järjestöjen kanssa hallituksen kehysriihen alla: Yli 300 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Sodat ja konfliktit tuhoavat elämiä ja yhteiskuntia eri puolilla maailmaa. Ilmastokriisi on kiihtynyt ja demokratian tila rapautunut. Samalla autoritaariset voimat kasvattavat vaikutusvaltaansa.

Tässä tilanteessa kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö ovat tärkeitä investointeja maailman vakauteen, turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Ne ovat niin keinoja ennaltaehkäistä kriisejä, edistää ihmisoikeuksia kuin tukea ihmisiä äärimmäisessä ahdingossa.

Vakaampi, turvallisempi ja reilumpi maailma on monin tavoin Suomen edun mukaista. Lisäksi pitkäjänteinen kehityspolitiikka on Suomelle työkalu kumppanuuksien rakentamiselle, kansainvälisen aseman vahvistamiselle ja ihmisarvojen puolustamiselle. Kaikista tärkeimpänä se on kuitenkin globaalia solidaarisuutta ja vastuunkantoa.

Siksi meillä on nyt kehysriihen alla viisi muistutusta kehitysyhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja rauhantyöstä:

  1. Investointi vakaamman ja turvallisemman maailman puolesta.

Kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö ovat tärkeitä investointeja vakaamman ja turvallisemman maailman puolesta. Kestävää turvallisuutta rakennetaan puuttumalla konfliktien ja kriisien juurisyihin, kuten ihmisoikeusrikkomuksiin ja eriarvoisuuteen. Vakaampi ja turvallisempi maailma on monin tavoin myös Suomen etu – keskinäisriippuvaisessa maailmassa toisella puolella maapalloa tapahtuvat asiat vaikuttavat suoraan myös meihin.

2. Vastuunkantoa ja globaalia solidaarisuutta

Suomen kehitysyhteistyö on tutkitusti tuloksellista ja vaikuttavaa. Sen avulla tuemme maailman kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Tuloksellisuuden edellytyksiä ovat pitkäjänteisyys, monitoimijuus ja yhdenvertaiset kumppanuudet. Sen sijaan poukkoilu rahoituksessa voi vaarantaa saavutettuja tuloksia ja kumppanuuksia.

3. Suomen taloudellisen edun mukaista.

Tiesitkö, että monessa Afrikan mantereen valtiossa talouskasvu on vuosittain jopa 4–7 prosentin luokkaa? Luku summaa tärkeän pointin: kansainvälisen talouden painopiste siirtyy tulevaisuudessa kohti globaalin etelän valtioita. Taloudellisista näkökulmista Suomen on järkevä rakentaa pitkäjänteisiä suhteita globaalin etelän valtioiden kanssa. Kehityspolitiikka on tähän tärkeä keino.

4. Suomen kansainvälisen aseman rakentamista

Kehityspolitiikka on työkalu, jonka avulla Suomi osallistuu rakentavasti kansainvälisen yhteisön toimintaan, vahvistaa suhteitaan globaalin etelän valtioiden toimijoihin sekä edistää tavoitteitaan ja arvojaan maailmalla. Suomen on määrä esimerkiksi tavoitella paikkaa YK:n turvallisuusneuvostossa vuonna 2028. Mistä haluamme, että meidät silloin tunnetaan maailmalla?

5. Ihmisarvojen puolustamista maailmassa

Olemme keskellä maailmanlaajuista arvokamppailua. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia haastetaan globaalisti. Kehityspolitiikka on työkalu, jonka avulla voimme edistää niin demokratiaa, ihmisoikeuksia kuin kansainvälistä oikeusjärjestelmää.

Mitä sinä voit tehdä?

Auta meitä muistuttamaan hallituksen jäseniä. Muotoile omin sanoin sähköposti esimerkiksi valtiovarainministeri Riikka Purralle ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Matias Marttiselle sekä muistuta, että kehitysyhteistyöllä, humanitaarisella avulla ja rauhantyöllä rakennamme vakaampaa, turvallisempaa ja reilumpaa maailmaa – ihan kaikille. Samalla Suomi vahvistaa omaa hyvinvointiaan muun muassa turvallisuuden ja taloussuhteiden kautta.