| |

Rahaviikko edistää nuorten talousosaamista – tulevaisuutena kestävä arki

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä Rahaviikkoa, jonka tavoitteena  on edistää nuorten talousosaamista. Kansainvälisesti verrattuna suomalaisten taloustaidot ovat korkealla tasolla, mutta eivät puutteettomia.  Nuorten talousosaaminen -tutkimuksessa selvisi, että nuoret haluavat parantaa omaa talousosaamistaan ja ovat kiinnostuneita rahasta, mutta koulujen talousopetus koettiin riittämättömänä. Erityisesti niiden nuorten kohdalla, jotka eivät saa kotoa riittäviä eväitä oman talouden hoitoon, koulujen ja neuvontajärjestöjen rooli korostuu.

Osana Rahaviikkoa myös allekirjoittanut pääsi puhumaan nuorille kestävästä kuluttamisesta ja omien menojen tuntemisesta. Pohdin puheenvuorossani omaa matkaani itsenäiseen taloudenhoitoon ja siihen liittyviä haasteita. Omilleen muuttavalta nuorelta tosiaan vaaditaan paljon: samanaikaisesti pitää osata hoitaa raha-asiansa verkossa, kuluttaa vastuullisesti, varautua pahaan päivään säästämällä, sijoittamalla ja ottamalla oikeat vakuutukset. Lisäksi pitäisi vielä pohtia tulevaa työuraa. Paineet onnistua on kovat, sillä erilaisilla kulutuspäätöksillä, on vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen. Taloudellisia vaikutuksia on sekä yksittäisillä kulutuspäätöksillä että toistuvilla arkipäivän kulutusvalinnoilla.

Ostokset maksetaan nykypäivänä helposti ja nopeasti verkossa tai puhelimella, jossa sähköiset alustat piilottavat rahan kulumisen ja vähentävät rahan konkretiaa. Kun raha ei ole enää fyysisesti käteisenä lompakossa, on entistä vaikeampaa hahmottaa, kuinka paljon sitä kuluttaa. Nuorilla usein säännöllisten tulojen puuttuessa oman talouden tunteminen ja sen hallintaan liittyvät taidot ovat erityisen tärkeitä. Rahaviikon kunniaksi  kannustin nuoria pitämään muutaman viikon kirjaa omista menoista, omien kulutustottumusten tunnistamiseksi.  Kirjanpidon pohjalta on helpompi pohtia mikä todella on itselle välttämätöntä tai tarpeellista, entä mikä turhaa.

Puheenvuoroni lopuksi annoin nuorille myös kolme konkreettista säästövinkkiä. Puhuin kouluruoan loistavuudesta, digipalveluiden hinnoista sekä siitä, miten energiatehokkuuden avulla voi vaikuttaa omiin menoihin. Oletko ajatellut, kuinka paljon voit säästää omaa aikaa, rahaa ja voimavaroja syömällä opiskelijaruokalan edullista ruokaa? Entä pohditko koskaan, kuinka paljon rahaa suoratoistopalvelut tai äänikirjapalvelut maksavat vuodessa? Tai mihin sähköä kuluu ja miten sen kulutukseen voisi vaikuttaa?

Antamalla nuorille taitoja ymmärtää, käsitellä ja kuluttaa rahaa kestävästi voimme tukea mahdollisimman monen nuoren onnistunutta taloudenhallintaa. Nuoret ovat myös keskeisessä asemassa tulevaisuuden kuluttajina ja toimijoina, jonka vuoksi tukemalla nuorten talousosaamista vaikutamme myös laajemmin yhteiskunnan taloudelliseen toimivuuteen. Keskittymällä omiin kulutustottumuksiin, voimme jokainen vaikuttaa arjessa omaan ja läheistemme talousosaamiseen ja näyttää vastuullisen kuluttamisen esimerkkiä tuleville kuluttajille. Tällä viikolla aion itse pohtia mikä minulle on todella tärkeää, panostaa siihen ja jättää muun vähemmälle.

Kestävää Rahaviikkoa toivottaa,
Niina Silander 
Kotitalousasiantuntija, Marttaliitto