| |

Toivo syntyy tekojen kautta

Marttaliitto on mukana Näytä tekosi -kampanjassa, jossa yksittäiset ihmiset, yhdistykset ja yritykset tuovat näkyviin konkreettisia tekojaan ilmaston hyväksi. Kampanjaa varten ilmastomusiikkiliike Climate Aid Finland teki elokuvan Yes we all need hope. Elokuvaa jaetaan Marttojenkin somekanavissa julkaisupäivänä 21.5. Jaa sinäkin videota eteenpäin kanavissasi, kerro ilmastoteoistasi ja käytä hästägiä Näytätekosi. Puheet ja talouskasvun tavoittelu eivät enää riitä, tarvitsemme todesta ottamista, muutosta ja tekoja.

Kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää vietetään 22.5. Maapallo on meidän kotimme ja monimuotoinen luonto tärkein resurssimme. Meidän on kunnioitettava toisiamme ja luontoa, kuten haluamme muiden kunnioittavan itseämme. Jokaisen on tehtävä osuutensa, ja isot muutokset tehdään yhteistyössä.

Kestävä elämä syntyy arjen teoista. Martat ovat opastaneet kohtuulliseen elämään jo 122 vuotta, niin Suomessa kuin ulkomailla. Järjestö tekee yhteiskunnallisia kannanottoja, viimeisimpänä kannanotto vastuullisen tekstiilituotannon puolesta.

Tänä vuonna Marttojen teemoja ovat Kohtuullisuus ja Yksi maapallo riittää. Näihin liittyvää uutta toimintaa ovat Ilmastolukupiirit ja Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus vaatteiden vastuullisesta kuluttamisesta. Pian julkaistaan Yksi maapallo riittää -haasteeseen liittyvät tehtäväkortit, joiden avulla jokainen voi tarkastella omia tottumuksiaan ja opetella uusia, ympäristöystävällisiä elämäntapoja. Lisäksi olemme kouluttaneet uusia ympäristömarttoja toimimaan eri puolilla Suomea. Nämä kaikki ovat toimintamuotoja, joihin on helppo osallistua ja lähteä mukaan.

Tarvitaan toivoa – ja lisäksi tarvitaan tekoja. Teot synnyttävät toivoa.

Henna Hautakangas

Kirjoittaja suorittaa Marttaliitossa ilmasto- ja ympäristöasioiden harjoittelua osana luonto- ja ympäristöneuvonnan opintojaan.