| |

Arjen helpotusta ja herkuttelua kotiin kuljetettuna

”Äh, onpa taas kiireinen työpäivä, eihän tässä ehdi tehdä edes lounasta!” ”Kotona tuntuu olevan niin paljon erilaisia askareita, että voisi kyllä jossain vähentää työtaakkaa…” ”Hmm, tänään haluan kyllä herkutella kotisohvalla.”
Kuulostavatko edellä olevat pohdinnat tutulta? Onko ratkaisusi koskaan valmiin ravintola-annoksen tilaaminen kotiin?

Täällä kirjoittaa Tuuli Kanerva, yksi Marttaliiton kevään 2021 harjoittelijoista. Harjoitteluni on loppusuoralla, jonka jälkeen valmistun kasvatustieteen maisteriksi ja kotitalousopettajaksi. Kotitalouksien ruoanvalmistus on kiinnostava teema, johon liittyy monia aiheita ja näkökulmia. Maisterintutkielmani tein hyvinkin ajankohtaisesta aiheesta eli valmiiden aterioiden kotiinkuljetuspalveluiden käytöstä, lyhyemmin woltittamisesta. Näkökulmana tutkimuksessani oli ruoanvalmistustyöhön suhtautuminen ja syyt sen ulkoistamiseen. Tutkimukseeni vastasi lähinnä suurissa kaupungeissa asuvia 20-30-vuotiaita aikuisia. Vaikka tutkimus ei ole millään muotoa edustava eikä sitä voi yleistää suomalaisiin, se luo mielestäni tarvittavan pintaraapaisun Suomessa vielä vähän tutkittuun mutta pinnalla olevaan ilmiöön.

Syitä aterioiden kotiin tilaamiselle

Halusin tutkimuksessani selvittää etenkin syitä miksi aterioita tilataan kotiin kuljetettuna, eli ruoanvalmistus ulkoistetaan. Yleisimmiksi syiksi paljastuivat ajan säästäminen ja vaivan minimointi sekä herkuttelu. Alussa esittämäni lausahdukset voisivat siis hyvin kuvata tilanteita, joissa päädytään woltittamaan. Myös koronapandemia näkyi vastauksissa ja jotkut kertoivat syyksi ravintoloiden toiminnan tukemisen.


Onko aterioiden kotiinkuljetuspalveluiden käyttäminen lisääntynyt sinun kotonasi tänä aikana tai onko siihen vaikuttanut uutisointi ravintoloiden ahdingosta?


Aineistostani löytyi kolme eri tavoin ruoanvalmistukseen ja kotiinkuljetuspalveluihin suhtautuvaa ryhmää. Ruoanvalmistuksesta nauttivat -ryhmään kuuluvat käyttivät palveluita odotetusti vähiten. Heille ruoanvalmistus oli harrastus ja osa identiteettiä. Voidaan olettaa, että hyvästä ruoasta nauttiminen ja sitä myötä herkuttelu olisi heille syy tilata aterioita. Vaivattomuuden arvostajat käyttivät palveluita eniten. Heille palveluiden käytössä oli tärkeää niin ajan säästäminen kuin työmäärän vähentäminenkin. Kolmas ryhmä oli kotona viihtyvät. Heille tärkeää oli se, että kotona ruokaillessa voi olla oma itsensä ja että kotona on hyvä tunnelma.

Erilaiset ruoanvalmistusta helpottavat palvelut ovat yleistyneet. Kaupoista saatavat valmisruoat ovat tietysti yksi muoto, mutta niiden rinnalle on tullut aterian raaka-aineet sisältäviä pakkauksia, kotiin voi tilata ruokaostokset tai viikon ruoat resepteineen ja raaka-aineineen tai täysin valmiin aterian. Kotitalouksien uusien toimintamallien takana olevia syitä on tärkeä tutkia. Marttojen toiminta pohjautuu kotitalouksien neuvonnalle ja tukemiselle, ja kotitalouksien tunteminen ja yhteiskunnan muutoksissa mukana pysyminen on myös Martoille tärkeää. Martat puhuvat muun muassa varautumisesta, mikä on tärkeä osa tätä keskustelua. Jos viikon pääateriat tulevat kotiovelle ilman sen suurempaa vaivaa, miten käy kotivaran ylläpidon?

Kuinka saada toiminnasta kestävää?

Valmiiden aterioiden tilaaminen on pääosin satunnaista. Suurin osa tutkimukseeni vastanneista kertoi tilaavansa aterioita 1-2 kertaa kuukaudessa tai harvemmin. Tämä voisi kertoa siitä, että näitä palveluita käytetään yllättävien aikataulumuutosten yhteydessä, jolloin aikaa ja jaksamista ruoanvalmistukseen ei yhtäkkiä olekaan. Myös herkuttelu kertoo satunnaisesta, tiettyyn erityiseen hetkeen liittyvästä palvelun käytöstä. Vastaajista löytyi kuitenkin myös niitä, jotka tilaavat aterioita useamman kerran viikossa työpäivän lounaaksi.

Vaikka en tutkielmassani perehtynyt ympäristönäkökulmaan ja vastuullisuuteen, on yksittäisten aterioiden kotiin tilaamisessa myös ongelmia, joihin on havahduttu kasvaneen kysynnän vuoksi. Jo pitkään on puhuttu ruokalähettien asemasta ja oikeuksista. Lisäksi on alettu pohtimaan yksittäin pakatuista aterioista syntyvää roskan määrää. Pakkaukset ovat lähes poikkeuksetta kertakäyttöisiä ja usein muovia. Nämä ongelmat tulisi ratkaista, jotta toiminta olisi kestävämpää. Lisäksi yksittäisen aterian kuljettaminen autolla lisää liikennepäästöjä. Onneksi monelle ruokalähetille työ näyttää samalla olevan hyötyliikuntaa, kuljetusten tapahtuessa esimerkiksi pyörällä.

Aterioiden tilaaminen on tullut jäädäkseen. Seuraavan kerran kun olet tekemässä tilausta, mieti miksi tilaat. Yksi syy ei ole parempi kuin toinen, mutta omasta toiminnasta on hyvä olla tietoinen. Jotta aterioiden kotiinkuljetus olisi tulevaisuudessa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää, tulee aihetta tutkia ja käydä siitä moninäkökulmaista ja rakentavaa keskustelua eri osapuolten välillä.

Tuuli Kanerva

Marttaliiton kotitalousneuvonnan harjoittelija ja maisterivaiheen kotitalousopettajaopiskelija Helsingin yliopistossa

Pro gradu on luettavissa täällä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106032490
Lue lisää kotivarasta ja varautumisesta: https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/kotivara/