Kestävästä valtavirtaa

On tärkeää, että jokainen meistä muuttaa elämäntapaansa vähähiilisemmäksi ja kestävämmäksi. Yksilöiden teot eivät kuitenkaan riitä, vaan yhteiskunnan rakenteiden pitää olla sellaiset, että päästövähennykset ja kestävän kehityksen mukaiset valinnat ovat yrityksille ja kansalaisille saavutettavia, houkuttelevia ja helppoja. Hiilineutraalisti ja kestävästi toimimisen tulee olla helpoin tapa toimia.

Kotitalouksien valinnat kytkeytyvät yhteiskunnan rakenteisiin ja infrastruktuuriin. Siksi suomalaisten hiili- ja materiaalijalanjälkien pienentäminen vaatii nopeita ja päättäväisiä yhteiskuntapoliittisia toimia. Tutkimukset osoittavat, että kestävän kehityksen toteutumiseen ei riitä se, että keskitymme pelkästään kulutustottumuksiin. On muokattava infrastruktuuria, tuotantoa ja julkisia palveluja.

Esimerkiksi julkisten hankintojen, kaupunkisuunnittelun, liikennejärjestelmien, energiatehokkuuden ja energiantuotannon on edistettävä kestävää kehitystä.

Jatkossa kaiken taloudellisen toiminnan pitää perustua kiertotalouteen. Tuotteet ja niiden jatkokäyttö suunnitellaan siten, että materiaalit hyödynnetään tehokkaasti uudelleen tuottaen elinkaaren lopussa.

Kaikkien yritysten on toimittava vastuullisesti sekä läpinäkyvästi ja kerrottava toiminnastaan avoimesti. Koska tuotantoketjut ovat usein pitkiä, yritykset voivat ohjata sekä omaa että yhteistyökumppaneidensa toimintaa kestävään suuntaan. Tämä on tärkeää muun muassa siksi, että keskimäärin puolet suomalaisten aiheuttamista ilmastopäästöistä syntyy ulkomailla.

Jokainen meistä voi myös vaikuttaa yksityishenkilöinä ja eri yhteisöissään, ja edistää kestävää kehitystä esimerkiksi työyhteisöissä ja harrastuksissa tai vaikkapa äänestämällä.