Kotitalousneuvonta

Martat auttavat selviämään arjessa
Palvelumme tavoittaa ikäihmiset, lapsiperheet, työttömät, nuoret ja maahanmuuttajat

 

Marttajärjestö pyrkii vahvistamaan ihmisten elämänhallintaa. Autamme myös löytämään väyliä hyvinvoinnin parantamiseksi.
Tunnemme vastuumme syrjäytymisen ja yhteiskunnan eriarvoistumisen ehkäisemisestä. Neuvontamme sisältöjä ovat ruoka ja ravitsemus, kodin talous- ja kuluttaja-asiat sekä kotipuutarha ja ympäristö.

 

Järjestömme työ arjen tukemisessa on ennaltaehkäisevää, avointa ja vaikuttavaa. Kotitalousneuvonnalla ja kädentaitojen vahvistamisella  tuetaan perheiden arjesta selviytymistä, ehkäistään syrjäytymistä ja lisätään hyvää elämää. Näin osallistumme yhteiskunnan vakauden edistämiseen. Sillä on kansantaloudellista merkitystä erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina.

 

Lapsiperheiden köyhyys kohdistuu erityisesti yksinhuoltajiin, monilapsisiin perheisiin sekä pienten lasten että maahanmuuttajien perheisiin.  Myös nuoret tarvitsevat tukea arkisten taitojen kohentamisessa. Ikääntyvä väestö puolestaan haastaa meidät kehittämään uusia ratkaisuja elämänlaatunsa turvaamiseksi.

 

Marttajärjestö lisää vertaistuen ja yhteisöllisyyden kautta suvaitsevaisuutta. Martat näkevät maahanmuuton myönteisenä voimavarana ja tarjoavat maahanmuuttajille kotoutumistukea arkeen. Myös muille erityisryhmille, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmaisille sekä työttömille, kohdennetulla neuvonnalla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys.