Kotitalousneuvonta

Marttojen kotitalousneuvonta auttaa selviämään arjessa
autamme niin ikäihmisiä, lapsiperheitä, työttömiä, nuoria kuin maahanmuuttajiakin

Marttajärjestö vahvistaa ihmisiä elämänhallinnassa ja antaa välineitä hyvinvoinnin pysyvään parantamiseen.  Martat kantavat vastuuta syrjäytymisen ja yhteiskunnan eriarvoistumisen ehkäisemisestä. Neuvonnan sisältöjä ovat ruoka ja ravitsemus, kodin talous- ja kuluttaja-asiat sekä kotipuutarha ja ympäristö.

Marttajärjestön työ arjen tukemisessa on ennaltaehkäisevää, avointa ja vaikuttavaa. Kotitalousneuvonnalla ja kädentaitojen vahvistamisella tuetaan perheiden arjesta selviytymistä, ehkäistään syrjäytymistä ja lisätään hyvää elämää. Näin osallistumme yhteiskunnan vakauden edistämiseen. Sillä on kansantaloudellista merkitystä erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina.

Lapsiperheiden köyhyys kohdistuu erityisesti yksinhuoltajiin, monilapsisiin perheisiin ja pienten lasten sekä maahanmuuttajien perheisiin. Ikääntyvä väestö haastaa kehittämään uusia ratkaisuja elämänlaadun turvaamiseksi. Myös nuoret tarvitsevat tukea arkisten taitojen kohentamisessa.

 

Marttajärjestö lisää vertaistuen ja yhteisöllisyyden kautta suvaitsevaisuutta. Martat näkevät maahanmuuton myönteisenä voimavarana ja tarjoavat maahanmuuttajille kotoutumistukea arkeen. Maahanmuuttajien lisäksi myös muille erityisryhmille, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmaisille, samoin kuin nuorille ja työttömille, kohdennetulla neuvonnalla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys.