Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen Rahat riittää! -kehittämishankkeen (2018-2020) tavoitteena on kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja selviytymistä tukevan talousosaamisen vahvistaminen. Toiminta jatkuu 15.4.2021 asti.

Talousosaamista vahvistetaan kehittämällä ja pilotoimalla uusia ja monipuolisia materiaaleja ja toimintatapoja sekä vaikuttamalla oikea-aikaisen talousneuvonnan saatavuuteen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tukevaa tietoa sekä tehdään laaja-alaista ja monikanavaista vaikuttamistoimintaa.

Hankkeen kohderyhmät ovat:

  • nuoret itsenäistymässä olevat aikuiset
  • työelämästä eläkkeelle siirtymässä olevat henkilöt

Takuusäätiön ja Marttaliiton lisäksi hankkeeseen osallistuvat marttapiirit, jotka toteuttavat eri kohderyhmille suunnitellut neuvontakokeilut. Vuonna 2019 mukana on seitsemän marttapiiriä (Etelä-Karjala, Keski- ja Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lounais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Karjala). Kullakin piirillä on oman painopisteensä hankkeen kohderyhmien ja talousneuvonnan toteutuksen suhteen. Talousneuvonnan pilotointia tehdään myös muiden hankkeen yhteistyötahojen kanssa.

Marttaliitossa Rahat riittää! -hankkeen koordinaattorina ja marttapiirien yhteyshenkilönä toimii Katri Pellikka (katri.pellikka@martat.fi)