| |

Tukea ja apua ventovierailta

Pakko tunnustaa tämä heti alkuun. Olen elänyt viimeisen viikon eräänlaista kaksoiselämää. Olen teeskennellyt jotakin, mitä en näin 36-vuotiaana perheenisänä enää voi mielestäni teeskennellä: nuorta. Kovaa vauhtia keski-ikäistyvällä hankekoordinaattorilla on kuitenkin ollut pätevä syy tähän kaksoisrooliin. Olen selvittänyt Jodelin mahdollisuuksia talousneuvontaan.

Jos Jodel ei ole sinulle tuttu, niin älä suotta häpeä. Itsekin olin tässä asiassa kelkasta tipahtanut vielä jokin aika sitten. Yksinkertaistettuna Jodel on mobiilisovellus, jonka kautta käydään anonyymejä keskusteluja erilaisista teemoista. Jodelin keskustelut toimivat paikallistasolla: Sovellus hyödyntää kännykän sijaintitietoa ja tarjoaa keskusteluja yleensä noin kymmenen kilometrin säteellä käyttäjästä. Keskustelun aiheet vaihtelevat vakavista kevyempiin. Keskustelu pysyy kuitenkin pääasiassa asiallisena, sillä käyttäjät moderoivat sitä yhteisönä antamalla viesteille plus- ja miinusääniä. Viisi miinusääntä saanut viesti poistuu sovelluksesta, joten esimerkiksi vihapuhetta tai muuta asiatonta sisältävä viesti ei jää pitkäksi aikaa keskusteluihin.

Entä mitä minä tein Jodelissa? Selvitin sitä, miten hyvin nuoret (joita Jodelin käyttäjät käsittääkseni pääasiassa ovat) tukevat toisiaan talousasioissa. Jodel sisältää paljon kevyttä ja vähemmän vakavaa keskustelua, mutta #asiallinen -tunnisteen alla käyttäjät voivat kysyä toisiltaan myös vakavammista aiheista. Kulunut viikko on sisältänyt paljon reissaamista, joten olen toistanut saman kokeen Helsingin lisäksi kahdessa keskikokoisessa suomalaisessa kaupungissa. Olen sovelluksen avulla lähettänyt jokaisessa näistä kaupungeista paikallisiin keskusteluihin kaksi erillistä kysymystä: ”Tuleeko opintotuella toimeen?” ja ”Mitä tehdä, jos pikavippivelat kasaantuvat?”.

Vastaukset kysymyksiini hämmästyttivät minua hyvällä tavalla paikkakunnasta riippumatta. Minuuttien sisällä sain neuvoja, ohjausta ja tukea enemmän kuin mitä olin ikinä ajatellut saavani. Opintotuen ja asumislisän riittävyydestä käytiin tiukkaa keskustelua ja moni paljasti avoimesti omat penninvenyttämisniksinsä. Myös pikavippikeskustelusta muodostui jokaisessa kaupungissa pitkä ketju, jossa minua kehotettiin lopettamaan vippien ottaminen ja hakeutumaan saman tien talous- ja velkaneuvonnan tai Takuusäätiön palveluiden piiriin. Keskustelijat valoivat uskoa tulevaan pikavippikierteestään avautuneelle, vaikka hän oli täysin ventovieras ihminen.

Ehkä anonymiteetissä piileekin Jodelin kaltaisten palveluiden vahvuus. Kun asioista ei tarvitse puhua omalla nimellä tai naamalla, madaltuu kynnys pyytää apua myös vaikeissa asioissa. Tätä on hyödyntänyt esimerkiksi Kela, joka on vastannut käyttäjien pyyntöihin ja toteuttanut omalta tililtään varsin menestyksekästä Jodel-neuvontaa kevättalvella 2020.

Me neuvontajärjestöissä pohdimme usein etenkin nuorten kohderyhmien tavoittamisen haasteita. Mistä löydämme heidät, jotka oikeasti eniten apua kaipaavat? Löytävätkö neuvontamme piiriin muutkin kuin he, joilla on jo ennestään motivaatiota avun hakemiseen? Jodelin kaltaisten sovellusten pariin jalkautuminen voisi olla mielenkiintoinen jatkokehityksen ja kokeilun aihe, jonka heitän nyt Marttaliiton lisäksi muillekin neuvontaa tavalla tai toisella tekevälle organisaatiolle. Sillä, Sir Francis Baconia mukaillen: Jos nuori ei tule neuvonnan luokse, neuvonta menee nuoren luo.

Erkki Ukkola
Hankekoordinaattori
Marttaliitto ry