| |

Prioriteetit uusiksi

Mitä ilman et voi lapsiperheessä elää?

Vauvan saapuminen perheeseen muuttaa arkea monella tapaa, eikä vähiten talouden kannalta. Ilon ja onnen hetkien lisäksi arkeen ilmaantuu useita uusia menoeriä. Etenkin hoitovapaalla perheen talous voi tiukentua rajustikin, joten oman kulutuksen prioriteettien muutos on usein väistämätöntä taloushuolten välttämiseksi.

Hyvä tapa varautua lapsiperhearkeen on tarkkailla menojaan hyvissä ajoin ennen vauvan syntymistä. Apuvälineenä tähän voi toimia esimerkiksi Penno, mutta jo tiliotteen, kynän ja paperin avulla pääset hyvään alkuun. Kun tiedät, mihin rahasi menevät, voit jakaa menoerät kolmeen kategoriaan: Välttämättömiin (eli niihin, joita ilman ei voi elää), tarpeellisiin (eli niihin, joiden puuttuminen tekisi elämästä vaikeaa) ja turhiin (eli niihin, joita ilman voit elää).

Kaikkea elämässä ei toki pidä tai voi mitata rahalla. Jälkikasvun myötä moni aiemman elämän välttämättömyys on yhtäkkiä muuttunut sellaiseksi, josta on helppo luopua tai joka vaikuttaa nykytilanteessa jopa turhalta. Myös uusia välttämättömyyksiä ilmaantuu ja näiden lisäksi paljon sellaista, jonka puuttuminen tekisi elämästä äärettömän epäkäytännöllistä. Lapsiperheen elämän ei tarvitse olla jatkuvaa kituuttamista, ja vanhemmilla on myös oikeus oman hyvinvointinsa kannalta välttämättömiin asioihin. Näitä on kuitenkin tärkeää arvioida niin, että lapsen kannalta välttämättömät asiat on asetettu arjessa ensisijaisiksi.

Välttämätön, tarpeellinen, turha -peli ja lapsiperhelisäosa
Välttämätön, tarpeellinen, turha -peli ja lisäkortit

Lapsiperhearjen tuomaan muutokseen on onneksi mahdollista varautua etukäteen. Tämä aihe olisi syytä ottaa entistä paremmin puheeksi esimerkiksi neuvoloissa tai muissa paikoissa, joissa tämän suuren elämänmuutoksen edessä olevia ihmisiä kohdataan. Marttaliiton Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminta sekä Marttaliiton ja Takuusäätiön Rahat riittää! -hanke ovat alkuvuonna 2020 yhteistyössä luoneet 12 lapsiperheaiheista lisäkorttia vuonna 2019 julkaistuun Välttämätön, tarpeellinen, turha -korttipeliin.

Pelin tavoitteena on jakaa 48 erilaista asiaa tai kulutushyödykettä sisältävää korttia edellä mainittuihin kolmeen kategoriaan. Kortteja voi omien arvojensa ja kulutustottumustensa mukaisesti järjestellä joko ryhmässä, pareittain tai yksin. Pelin avulla on helppo ottaa puheeksi kulutusta, sen takana olevia asenteita ja arvoja sekä lapsiperhearjen aiheuttamia muutoksia näihin. Pelistä löytyy myös digitaalinen versio, jolla kukin voi yksin tai yhdessä kumppanin kanssa pohtia oman taloutensa välttämättömyyksiä. Pelin löydät osoitteesta: http://bit.ly/vttlp

Erkki Ukkola
Hankekoordinaattori, Marttaliitto ry

Lisätietoa pelistä antavat Katariina Silanen (katariina.silanen@martat.fi / 050 566 4508) ja Erkki Ukkola (erkki.ukkola@martat.fi / 050 406 7932)