| |

Varautuminen kiinnostaa

Koronakevät 2020 on ollut mielenkiintoista aikaa talousneuvontaa kehittävän hankekoordinaattorin näkökulmasta. Toisaalta pandemiasta seuranneet lomautukset ja työpaikan menetykset ovat laittaneet monen kotitalouden raha-asiat entistäkin tiukemmalla. Toisaalta yllättävistä ja vaikeista tilanteista uutisointi on saanut ihmisten ajatukset heräämään: vahinko ei välttämättä tule kello kaulassa. Esimerkiksi S-Pankin mukaan kevään kriisi on saanut kolmanneksen kuluttajista miettimään rahankäyttöään tarkemmin ja 13 prosenttia kuluttajista on aloittanut taloudellisen varautumisen.

Eläköityminen on eräs niistä talouden riskipaikoista, joka varoittaa kyllä itsestään etukäteen. Meille on koko työuramme ajan tarjolla tietoa siitä, millainen tulotasomme tulee arviolta olemaan silloin, kun viimeisen kerran suljemme työpaikan oven takanamme. Se, miten hyvin otamme tätä tietoa vastaan, on asia erikseen. Tieto voi olla vaikeasti saatavilla, vaikeaselkoisesti esitettynä tai sitten sen löytämistä ei koeta itselle merkitykselliseksi. Meillä ihmisillä on myös taipumuksemme siirtää omaan talouteemme liittyviä ikäviä päätöksiä tulevaisuuteen, vaikka se ei järkevin vaihtoehto olisikaan.

Eläköitymiseen liittyy myös sitkeitä ennakkoluuloja. Ajatellaan, että eläkkeelle siirryttäessä ollaan jo toinen jalka haudassa lipumassa hiljalleen kohti elämän ehtoopuolta. Tosiasia kuitenkin on se, että nykyisen kehittyneen terveydenhuollon (kyllä, juuri se minkä takia on lottovoitto syntyä Suomeen) myötä eläköitymisen jälkeen ihmisellä saattaa olla parin-kolmenkin vuosikymmenen mittainen aktiivinen elämänjakso edessään. Elämänjakso, jota taloudellisen tilanteen ei soisi liikaa rajoittavan.

Marttaliiton ja Takuusäätiön yhteisen Rahat riittää! -hankkeen (2018-2020) toisena kohderyhmänä ovat 5-10 vuoden sisällä työelämästä eläkkeelle siirtyvät. Kohderyhmän rajaaminen viisikymppisiin on tietoinen valinta: 5-10 vuoden sisällä ihminen ehtii paitsi varautumaan niin myös mukauttamaan omaa kulutustaan vastaamaan hänen tulevaa tulotasoaan. Osa kohderyhmälle suunnatusta neuvonnasta on ollut marttojen perinteistä ruoanlaittoon yhdistettyä neuvontaa, mutta jo ennen kevättä 2020 olemme huomanneet myös digitaalisen, aikaan ja paikkaan vähemmän sidotun, neuvonnan tarpeen.

Sähköposti- ja verkkosivupohjainen Hallitse rahojasi -verkkovalmennus vastaa eläkkeelle varautumista aloittelevan tarpeisiin. Teemoina ovat omien menojen seuranta, säästäminen, velat ja luotot sekä asuminen. Heti valmennuksen alussa tartutaan härkää sarvista ja tarkistetaan oma työeläkearvio. Jokaiselle viikolle on oma teeman mukainen tehtävänsä ja koko valmennus on rytmitetty kuuden viikon ajalle niin, ettei varautumisen aloittaminen tunnu ylitsepääsemättömältä urakalta. Sijoitusneuvoja emme anna, mutta Marttojen ja Takuusäätiön vinkkien pohjalta säästyneet rahat on toki mahdollista laittaa myös poikimaan. Verkkovalmennuksen rinnalla toimii myös vertaistuellinen Hallitse rahojasi -ryhmä Facebookissa.

Vaikka itse hankekoordinaattorina sanonkin, pidän toukokuussa 2020 julkaistua Hallitse rahojasi -verkkovalmennusta menestyksenä. Valmennuksen tilaajamäärä, aiheen saama huomio ja käyttäjiltä saatu välitön palaute ovat osoittaneet aiheen kiinnostavan laajasti. Kenties koronakriisillä on ollut vaikutusta asiaan tai kenties lisääntynyt kotona vietetty aika on johtanut raha-asioista puhumiseen ja niiden tarkempaan pohtimiseen. Kenties aika on vain kypsä taloudellisen varautumisen uudelle nousulle.

Erkki Ukkola
Hankekoordinaattori
Marttaliitto ry